• Paca 8a
 • Skaryszewska 2
 • Kobielska 64
 • Grochowska 215
 • Kobielska 12
 • Kobielska 64
 • Zamieniecka 57
 • Siennicka 30
 • Grochowska 215
 • Ostrołęcka 16
 • Obrońcow 1
 • Kaleńska 6a
 • Skaryszewska 6
 • Kobielska 80
 • Paca 8a
 • Kaleńska 6a
 • Grochowska 171 a
 • Kobielska 28
 • Skaryszewska 2
 • Zamieniecka 59
Wpisz i wybierz adres budynku

Zakończenie remontu siedziby przy ul. Wąwolnickiej 3

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac remontowych od dnia 2 października 2017 r. następujące działy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa powracają na ul. Wąwolnicką 3:

- Dział Prawny,

- Dział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej,

- Dział Zasobów,

- Zespół Informatyki.

UWAGA: ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa uległy zmianie numery telefonów.

 

Dzwoniąc do sekretariatu siedziby Zakładu, należy wybierać numer tel. (22) 27 73 001.

 

Dzwoniąc do sekretariatów Administracji Nieruchomości, należy wybierać odpowiednio numery:

- Administracja Nieruchomości Nr 1 – tel. (22) 27 73 105,

- Administracja Nieruchomości Nr 5 – tel. (22) 27 73 150,

KONKURS FOTOGRAFICZNY - „Mazowsze bliskie sercu”

mazowsze.gif

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz jedenasty zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, skierowanym do wszystkich fotografów amatorów. Tegoroczny temat konkursu brzmi: „Mazowsze przeżyj i poczuj” a jego celem jest utrwalenie na fotografii uroków naszego regionu.

Nabór prac trwa do 20 lipca b.r. Konkurs odbywa się pod patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nagrody:
1. I etap

1) Warsztaty fotograficzne - dla 10 półfinalistów

2. II etap

Wykaz nieruchomości zabudowanych objętych roszczeniami dekretowymi aktualizacja na dzień 30.04.2016 r.

Wykaz nieruchomości zabudowanych

objętych działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r.

o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy,

co do których przed Prezydentem m.st. Warszawy toczą się postępowania administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

 

Portal dla mieszkańców

Info
W związku ze zmianą wersji oprogramowania portalu e-zgn uległy zmianie parametry logowania do systemu.
 
Prosimy o zgłaszanie się po nowy login oraz hasło zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

Login i hasło do portalu można uzyskać w sekretariatach Administracji oraz w kancelarii ZGN po uprzednim kontakcie telefonicznym lub po wysłaniu zgłoszenia na adres ezgn@zgnpragapld.pl.

Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015-2019

Info

Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy informuje o podjętej w dniu 26.02.2015 r. Uchwale Rady m. st. Warszawa Nr VI/107/2015 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie m. st. Warszawa. Wypełnione wnioski o restrukturyzację zadłużenia do dnia 21 września 2015 r.należy składać w Urzędzie Dzielnicy Praga - Południe w Wydziale Obsługi Mieszkaniców przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie. 

Zasady restrukturyzacji oraz wniosek do pobrania znajdują się w załacznikach. 

Konkurs ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych do tymczasowego zamieszkania osób, w stosunku do których sąd orzekł wyrok eksmisyjny.

Konkurs organizowany jest przez Urzad Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. Szczegóły konkursu oraz wzór umowy znajdują się w załącznikach.

 

Link na stronę Urzędu Dzielnicy: http://www.pragapld.waw.pl/poszukiwane-pomieszczenia-eksmisji.html

„Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”

W związku z cyklem debat pt.: „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” uprzejmie zapraszamy na konferencję Rewitalizacja – jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? Konferencja odbędzie się 25 września 2013 r. w Centrum Promocji Kultury Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2 o godz. 17:00. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z agendą spotkania znajdą Państwo w załączniku.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji (pod nr tel.: 22 44 33 707, bądź mailowo: apawelkiewicz@um.warszawa.pl).

Zarządzenie Prezydenta m.st Warszawy nr 4928/2013 z 03-09-2013

Info

Zarządzenie Prezydenta m.st Warszawy nr 4928/2013 z 03-09-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

Treść zarządzenia znaleźć można na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod tym linkiem:

Subskrybuje zawartość