Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: al. J. Waszyngtona 8
Pow. do przekazania: 13,20 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania: altana śmietnikowa
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 3/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła