Zarządzenie Prezydenta m.st Warszawy nr 4928/2013 z 03-09-2013

Info

Zarządzenie Prezydenta m.st Warszawy nr 4928/2013 z 03-09-2013 zmieniające zarządzenie w sprawie pisemnego ograniczonego przetargu publicznego na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

Treść zarządzenia znaleźć można na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod tym linkiem:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/71BE3236-2219-46F4-AE37-560D7892B14B,frameless.htm