Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015-2019

Info

Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy informuje o podjętej w dniu 26.02.2015 r. Uchwale Rady m. st. Warszawa Nr VI/107/2015 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie m. st. Warszawa. Wypełnione wnioski o restrukturyzację zadłużenia do dnia 21 września 2015 r.należy składać w Urzędzie Dzielnicy Praga - Południe w Wydziale Obsługi Mieszkaniców przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie. 

Zasady restrukturyzacji oraz wniosek do pobrania znajdują się w załacznikach. 

Więcej informacji znajduje się również na stronie http://www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/lokale-mieszkalne/jak-zmniejszy-zad-u-enie

ZałącznikWielkość
Zasady restrukturyzacji2.41 MB
Wniosek do restrukturyzacji zadłużenia286.33 KB