Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy podawany jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05.05.2017r.


Zasady dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości miasta st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta st. Warszawy zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 811/2017, z dnia 05.05.2017r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 811/2017 r. (224 kB)
Zasady wydzierżawianie (157 kB)
Minimalne stawki czynszu dzierżawnego (395 kB)
Wzór umowy - dzierżawy (339 kB)
Umowa - szkic (73 kB)
Umowa - protokół zdawczo-odbiorczy (252 kB)
Umowa - oświadczenia (268 kB)
Wniosek o dzierżawę nieruchomości (341 kB)
Oświadczenie (396 kB)
Podział na strefy - Opis (201 kB)
Podział na strefy - Mapa (438 kB)


Adres Oznaczenie nieruchomości Pow. do przekazania Opis nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrz. Sposób zagospodarowania Forma przekazania Czynsz dzierżawny Termin wnoszenia opłat Warunki zmiany wys. opłat Nr wykazu
ul. J. Dwernickiego 37A
dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01,
KW WA6M/00350777/4

45,99 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 3)

Pawilon handlowy o pow. 32,76 m2; teren niezbędny do prawidłowej obsługi pawilonu o pow. 13,23 m2

dzierżawa na czas oznaczony

Pawilon handlowy- 14,44 zł/m2 + 23 % VAT; teren niezbędny do prawidłowej obsługi pawilonu- 3,57 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
91/2018
ul. Apteczna
dz. ew. nr 103 oraz 112/2, obręb 3-04-06,
KW WA6M/00214168/7,
KW WA6M/00450212/7

128,70 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
73/2018
ul. Kordeckiego 52
dz. ew. nr 45, obręb 3-04-12,
KW WA6M/00187013/7

17,72 m2

zabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
71/2018
ul. Międzyborska 108
dz. ew. nr 32, obręb 3-05-01,
KW WA6M/00162625/9

22,86 m2

zabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
69/2018
ul. Grochowska 116
dz. ew. nr 143, obręb 3-04-13,
KW WA6M/00285856/5

30 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej
i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I

altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
68/2018
ul. Kirasjerów 10dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03
KW WA6M/00395263/5
12,00 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rejonu Ronda Wiatraczna -cz.I,D3WM- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejaltana śmietnikowa wraz z terenem niezbędnym do obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
66/2018
ul. Genewska 3
dz. ew. nr 54, obręb 3-01-15,
KW WA6M/00192623/4

841 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

834,40 m2- grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością wspólną; 6,60 m2- grunt pod altanę śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

834,40 m2- 0,01 zł/m2 + 23 % VAT; 6,60 m2- 0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
65/2018
ul. Kinowa 8
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

33,90 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
64/2018
ul. Rozłucka 3
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

43,50 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych (pow. 28,50 m2), altana śmietnikowa (pow. 15,00 m2)

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT- podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych; 0,10 zł/m2 + 23 % VAT- altana śmietnikowa

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
52/2018
ul. Walecznych 51
dz.ew.nr 187, obręb 3-01-04 (KW WA6M/00214039/4)

16,40 m2


teren zabudowany altaną śmietnikową

funkcja mieszkaniowa

16,40 m² grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
39/2018
ul. Walecznych 47
dz.ew.nr 181, obręb 3-01-04 (KW WA6M/00214263/3)

9,00 m2


teren zabudowany altaną śmietnikową

funkcja mieszkaniowa

9,00 m² grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
38/2018
ul. Grochowska 73
dz. ew. nr 8, obręb 3-05-30,
KW WA6M/00330659/5

78,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I (tereny usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 5 planu)

zaplecze budowy

dzierżawa na czas oznaczony

5,40 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
21/2018
ul. Paryska 23
dz. ew. nr 218, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00213149/1) dz. ew. nr 220, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00206610/2)

534,00 m2

częściowo zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

510,35 m2 podwórko przyległe do nieruchomości
23,65 m2 grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowe

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT
0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
16/2018
Siennicka 44
dz. ew. nr 13, obręb 3-02-11,
KW WA6M/00206643/2

23,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

miejsca postojowe

dzierżawa na czas oznaczony

2,45 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
15/2018
Berezyńska 12dz. ew. nr 149, obręb 3-01-03 (KW WA6M/00001474/9)6,66 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępyteren pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych13/2018
Berezyńska 7Adz. ew. nr 81, obręb 3-01-03 (KW WA6M/00188979/3)13,66 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępyteren pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług12/2018
Styki 7dz. ew. nr 139, obręb 3-01-09 (KW WA6M/00228282/3)8,60 m2częściowo zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępygrunt pod pojemniki śmietnikowedzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług11/2018
al. J. Waszyngtona 6
dz. ew. nr 19, obręb 3-01-04,
KW WA6M/00205986/1

14,20 m2

zabudowana

aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

altana śmietnikowa

dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
9/2018
ul. Paryska 17
dz. ew. nr 231, obręb 3-01-12 (KW WA6M/00213461/4)

26,47 m2

częściowo zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

26,47 m2 grunt zajęty przez pojemniki śmietnikowe

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
4/2018
ul. Francuska 31dz.ew.nr 224, obręb 3-01-03 (KW WA6M/00395719/7)4,00 m2 teren zabudowany altaną śmietnikową funkcja mieszkaniowa 4,00 m2 grunt pod altaną śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych2 /2018
Ul. Darłowska 5Adz. ew. nr 171/1, obręb 3-05-13
KW WA6M/00442950
26,04 m2 Zabudowana przy ul. Darłowska 5A Aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej -funkcja mieszkaniowo-usługowaCzęść altany śmietnikowej wraz z terenem do jej obsługidzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
1/2018
ul. Zagójska 2/4dz. ew. nr 70/2,
obręb 3-05-07
KW nr WA6M/00324550/6,
42,85 m2 zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiejteren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych125/2018
ul. Zagójska 14, ul. Zagójska 10/12dz. ew. nr 70/2, obręb 3-05-07,
KW WA6M/00324550/6
33,72 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zamienieckiej altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
131/2018
ul. A. Kordeckiego 77
dz. ew. nr 48/1, obręb 3-04-08,
KW WA6M/00386601/1

22,00 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

dzierżawa na czas oznaczony

0,01 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
129/2018
al. J. Waszyngtona 26dz. ew. nr 22/1, obręb 3-01-05,
KW WA6M/00396606/9
22,50 m2 zabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Saska Kępa altana śmietnikowa wraz z terenem stanowiącym otoczenie altany śmietnikowejdzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,10 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
128/2018
ul. Mińska 4/6dz. ew. nr 16/1, obręb 3-02-05,
KW WA6M/00330656/4
25 m2 niezabudowanarezerwa terenu pod trasę tysiąclecia ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony11,29 zł/m2 + 23%VATdo dnia 10 każdego miesiąca126/2018
ul. Dwernickiego 29Adz. ew. nr 40, obręb 3-04-01,
KW WA6M/00396905/5
86,50 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna - Część I teren zielonydzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata0,30 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
124/2018
ul. Rozłucka 7 m 27
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

24,60 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
123/2018
ul. Rozłucka 7 m 14
dz. ew. nr 6, obręb 3-05-11,
KW WA6M/00395537/7

30,75 m2

niezabudowana

przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ogródek przydomowy indywidualny

dzierżawa na czas oznaczony

0,71 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
122/2018
Kobielska 88/92dz. ew. nr
70
71(część)
obręb 3-04-01
KW nr WA6M/00303293/3,
KW nr WA6M/00303292/6
20 m2 zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Rondo Wiatraczna czIgaraż wybudowany ze środków własnych + droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony3,40 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych121/2018
Nasielska 5/7dz. ew. nr
15/1 z obrębu 3-04-08
KW nr WA6M/00026444/1;
dz. ew. nr
58 z obrębu 3-04-08
KW nr WA6M/00147067/8
111,3 m2 (w tym 70 m2 pod obiekt budowlany z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz 41,3 m2 – teren niezbędny do obsługi ww. obiektu) zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek/ warsztat usługowy oraz teren niezbędny do obsługi ww. obiektu o pow. 1177 m2 – udział 2/57dzierżawa na czas oznaczony6,11 zł/m2 + 23% VAT (za budynek/ warsztat usługowy)
3,57 zł/m2 + 23% VAT (za teren niezbędny do obsługi ww. obiektu)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych120/2018
Grunt pomiędzy budynkami przy ul. Siennickiej 21, J. Dwernickiego 35, Podskarbińskiej 10A, Podskarbińskiej 10B
dz. ew. nr 49, obręb 3-04-01,
KW WA6M/00350777/4

86,47 m2

zabudowana

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna- część I

Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi do współkorzystania przez pięć podmiotów

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
119/2018
Nasielska 5/7dz. ew. nr
101, 58 (część)
obręb 3-04-08
KW nr WA6M/00147067/8
19 m2 - garaż do wyłącznego korzystania oraz 1177 m2 - droga dojazdowa do współkorzystania zabudowanateren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Garaże wybudowane ze środków własnych + droga dojazdowadzierżawa na czas oznaczony3,40 zł/m2 + 23% VAT (za garaż)
1,14 zł/m2 + 23% VAT (za drogę dojazdową)
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych118/2018
ul. Kamionkowska 25dz. ew. nr 47, obręb 3-02-06,
KW WA6M/00474173/5
1,88 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy-tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej warstwa docieplenia ścian budynkudzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata1,23 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
116/2018
ul. Zwycięzców 49 (przed lokalem użytkowym U-3 oraz z boku pawilonu handlowego)dz. ew. nr 96/1, obręb 3-01-10,
KW WA6M/00423513/9
20 m2 niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy przeznaczenie: tereny usług zdrowia i opieki społecznej oraz tereny mieszkalneogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony16,00 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
115/2018
ul. Zwycięzców 49 (przed lokalem użytkowym U-1 oraz z boku pawilonu handlowego przy lokalu U-1)dz. ew. nr 96/1, obręb 3-01-10,
KW WA6M/00423513/9
14,40 m2 oraz 18,90 m2 niezabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
przeznaczenie: tereny usług zdrowia i opieki społecznej oraz tereny mieszkalne
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony16,00 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
114/2018
ul. Wiatraczna 27dz. ew. nr 23,
obręb 3-04-02
KW nr WA6M/00386570/4
19,57 m2 zabudowanaprzedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu
ul. Podskarbińskiej
teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych113/2018
ul. Walecznych 44A
dz. ew. nr 64, obręb 3-01-09,
KW WA6M/00228271/3

8,25 m2

zabudowana altaną śmietnikową

przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy

Altana śmietnikowa oraz teren do jej obsługi

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 + 23 % VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
112/2018
Szaserów 125dz. ew. nr 121/17, obręb 3-04-07, KW WA6M/00148826/427 m2 niezabudowananazwa planu: Rejon Ronda Wiatraczna cz. I
przeznaczenie:
tereny zieleni urządzonej
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony9,48 zł za 1m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych111/2018
ul. Siennicka 21dz. ew. nr 49,
obręb 3-04-01
KW nr WA6M/00350777/4
20,10 m2 zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Rondo Wiatraczna cz1teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych110/2018
ul. Kobielska 54/58dz. ew. nr 45/2,
obręb 3-04-06
KW nr WA6M/00335173/9
13,08 m2 zabudowanateren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Rondo Wiatraczna cz1teren pod altanę śmietnikowądzierżawa na czas oznaczony0,10 zł/m2+ 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych109/2018
ul. Grenadierów 34dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03,
KW WA6M/00395263/5
12 m2 niezabudowanaaktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna –
część I, D3.6U(MW) – tereny usług
z opuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
ogródek gastronomicznydzierżawa na czas oznaczony11,29 zł/m2 + 23 % VATdo dnia 10 każdego miesiąca106/2018
ul. Walecznych 68dz. ew. nr 38, obręb 3-01-10 (KW WA6M/00213546/4)801,30 m2 zabudowana na powierzchni 4,50 m? - altana śmietnikowafunkcja mieszkaniowa 796,80 m2 podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
4,50 m? grunt pod altaną śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT
0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych305 /2017
ul. Zaliwskiego 21dz. ew.nr103/2, obręb 3-04-13
KW WA6M/00155701/4
281,75 m2 zabudowana na powierzchni 5,00 m2 - altana śmietnikowafunkcja mieszkaniowa276,75 m2 podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
5,00 m2 grunt pod altaną śmietnikową
dzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT
0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikowa +VAT
do dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
274/2017
ul. Osowska 32dz.ew.nr 135/1 obręb 3-04-10
KW WA6M/00188560/3
106,00 m2 niezabudowanaprzedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren niezbędny do korzystania z nieruchomości wspólnejdzierżawa na czas oznaczony0,01 zł/m2 + %VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
273/2017
ul. Kordeckiego 22
dz. ew. nr 114, obręb 3-04-13
KW WA6M/00181042/7

15,75 m2

zabudowana

funkcja mieszkaniowa

grunt pod altaną śmietnikową

dzierżawa na czas oznaczony

0,10 zł/m2 zajętego gruntu pod altaną śmietnikowa +VAT

do dnia 10 każdego miesiąca

każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
267/2017
ul. Grochowska 102dz. ew. nr 171, obręb 3-04-13, KW WA6M/00386002/211,00 m2niezabudowanafunkcja mieszkaniowagrunt pod składowanie odpadówdzierżawa na czas oznaczony - 3 lata0,10 zł/m2 + 23% VATdo dnia 10 każdego miesiącakażdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych264/2017