ul. Argentyńska 5/7

Oznaczenie nieruchomości: 
dz. ew. nr 43/5, obręb 3-01-16, KW WA6M/00455957/6
Powierzchnia do przekazania: 
grunt o pow. 18,75 m2 zabudowany garażem oraz grunt o pow. 21,25, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
Opis nieruchomości: 
częściowo zabudowana garażem, częściowo niezabudowana- droga dojazdowa
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy (znajduje się w kwartale oznaczonym na rysunku planu symbolem 66-Z2-M)
Sposób zagospodarowania: 
Teren pod garaż, wraz z drogą dojazdową
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
4,25 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu)
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych