ul. Dwernickiego 27

Oznaczenie nieruchomości: 
dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5)
Powierzchnia do przekazania: 
19,95 m2
Opis nieruchomości: 
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
przedmiotowy teren jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – rejon Rondo Wiatraczna cz. II, funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: 
altana śmietnikowa
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony - do trzech lat
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
0,10 zł/m2 miesięcznie +23% VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych