ul. Kordeckiego 22

Oznaczenie nieruchomości: 
dz.ew.nr 114, obręb 3-04-13 KW WA6M/00181042/7
Powierzchnia do przekazania: 
15,75 m2
Opis nieruchomości: 
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: 
grunt pod altankę śmietnikową
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony- trzy lata
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych