ul. Osowska 32

Oznaczenie nieruchomości: 
dz.ew.nr 135/1 obręb 3-04-10 KW WA6M/00188560/3
Powierzchnia do przekazania: 
106,00 m2
Opis nieruchomości: 
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: 
teren niezbędny do korzystania z nieruchomości wspólnej
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
0,01 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych