ul. Zaliwskiego 19

Oznaczenie nieruchomości: 
dz.ew.nr 104, obręb 3-04-13 KW WA6M/00394715/2
Powierzchnia do przekazania: 
142,50 m2
Opis nieruchomości: 
zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 
przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: 
teren niezbędny do korzystania z nieruchomości wspólnej
Forma przekazania: 
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny - minimalny: 
0,01 zł/m2 + 23 %VAT
Termin wnoszenia opłat: 
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: 
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych