Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Francuska 34
Pow. do przekazania: 100 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: ogródek przeznaczony na działalność organizacji pożytku publicznego, teren rekreacyjny
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,71 zł/m2 zajętego gruntu + 23%VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 307/2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła