Komunikat z dnia 17.01.2014 r. o zamknięciu konkursu na najem garaży na okres trzech lat z dnia 11.12.2013 r.

W terminie  trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu   

Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu  (II piętro), która jest czynna:  w poniedziałek  1300– 1600, w  środę i piątek  800– 1100UWAGA!!  we wtoreki i czwartki  kasa jest  nieczynna.