Komunikat z dnia 27.08.2014 r. o zamknieciu konkursu na najem garaży z dnia 04.07.2014 r.

W terminie trzech dni roboczych od daty wywioeszenia komunikatu o zamknieciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie skarga).

Zwroty wadium odbywają sie w kasie wewnętrznej Urzędu  (II piętro), która jest czynna: w poniedziałki w godzinach 13:00 do 16:00, w środy i piątki w godzinach 8:00 do 11:00. UWAGA!! we wtorki i czwartki kasa jest nieczynna.