Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Kickiego 19
Pow. do przekazania: 140 m2 (garaże)
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: garaże wybudowane ze środków własnych
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 3,40 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 194/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Iwona Władysiuk