Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

LOKALE UŻYTKOWE - Lokale - do wynajęcia poza konkursem

Adres: KORYTNICKA 29 / U-1
Minimalna stawka czynszu: 10,00 zł/m2 netto
Powierzchnia lokalu: 48,45
Usytuowanie: Suterena
Wadium: 484,50 zł
UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Wyposażenie: Elektrycznosc: TAK, Zimna woda: TAK, Kanalizacja: TAK
Wejście:
Stan formalno-prawny: Własność m.st. Warszawy
Stan techniczny lokalu: ściany nośne: stan dobry, strop lokalu: stan dobry, stan instalacji wodno-kanalizacyjnej: stan dostateczny, , instalacja elektryczna wewnętrzna: do modernizacji (dostosowanie do obowiązujących przepisów i norm), wentylacja: sprawna. Podłoga – stan dostateczny. Drzwi wejściowe – stan dobry. Okna – zespolone – stan dobry. Tynki – cementowo-wapienne – stan dostateczny.
Administracja zarządzająca: AN 6
Termin składania ofert: 19.01.2018 r.
Przeznaczenie lokalu: Nieokreślone preferencje co do celów na jakie lokal może być przeznaczony z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców i działalności gospodarczej w zakresie para banków, urządzania gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży artykułów psychotropowych lub odurzających tzw. dopalaczy.
Uwagi:
Osoba do kontaktu w sprawie: Bożenna Sekita - 22/ 277-32-09