Komunikat z dnia 05.09.2016 r. o zamknięciu konkursu z dnia 02.08.2016 r. na najem lokali użytkowych pawilony usytuowane w Parku im. Józefa Polińskiego

W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komuniukatu o zamknieciu konkursu uczestnik konkursu moze wnieść skarge  na czynnosci zwiazane  z przeprowadzeniem konkursu.

Lista lokali konkursowych: