Komunikat z dnia 25.01.2016 r. o zamknięciu czwartego konkursu na najem lokali użytkowych w ramach programu „Rzemieślniczy Grochów” z dnia 21.12.2015 r.

 W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu. Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga). Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00.

UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

Lista lokali konkursowych: