Komunikat z dnia 27.06.2016 r. o zamknięciu konkursu z dnia 24.05.2016 r. na najem lokali użytkowych usytuowanych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (w parku im. Józefa Polińskiego).

 W terminie trzech dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

Wadium będzie zwracane najwcześniej po upływie siedmiu dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu (jeśli nie wpłynie żadna skarga). Zwroty wadium odbywają się w kasie wewnętrznej Urzędu II piętro), która jest czynna: w poniedziałek 13:00 - 16:00, w środę i piątek 8:00 - 11:00. UWAGA!!  we wtorki i czwartki  kasa jest  nieczynna  

Lista lokali konkursowych: