Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 02.08.2016 r. o konkursie na okres do 3 lat na najem lokali użytkowych – pawilonów w parku Polińskiego. Termin składania ofert upływa 05.09.2016 r. o godz. 9:00.

Zgodnie z ogłoszeniem  Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe z dnia 02.08.2016 r. ogłasza sie konkurs na najem lokali uzytkowych usytuowanych w Dzielnicy Praga-Południe ( w parku im. J. Polińskiego) na okres 3 lat z terminem rozstrzygnięecia w dniu 05.09.2016 r. Oferty nalezy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, stanowisko 19, 20, 21.

Lista lokali konkursowych: