Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 04.08.2017 r. o konkursie na okres do 3 lat na najem lokali użytkowych. Termin składania ofert upływa 14.09.2017 r. o godz. 9:00.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.s.t. Warszawy ogłasza się konkurs na najem lokali użytkowych usytuowanych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na okres do 3 lat z terminem rozstrzygnięcia w dniu 14.09.2017 r. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. grochowskiej 274, stanowisko 22,23.

KOMUNIKATEM Z DNIA 07.09.2017 R ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY KONKURS NA NAJEM LOKALU U-1 PRZY AL. WASZYNGTONA 122

Lista lokali konkursowych: