Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 17.11.2016 r. o konkursie na okres do 3 lat na najem lokali użytkowych. Termin składania ofert upływa 19.12.2016 r. o godz. 9:00.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.s.t. Warszawy ogłasza sie konkurs nanajem lokali użytkowych usytuowanych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na okres do 3 lat z terminem rozstrzygniecia w dniu 19.12.2016 r. Oferty nalezy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. grochowskiej 274, stanowisko 19, 20, 21.
Lista lokali konkursowych: