Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 24.03.2017 r. o konkursie na okres do 3 lat na najem lokali użytkowych. Termin składania ofert upływa 28.04.2017 r. o godz. 9:00.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.s.t. Warszawy ogłasza się konkurs na najem lokali użytkowych usytuowanych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na okres do 3 lat z terminem rozstrzygnięcia w dniu 28.04.2017 r. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. grochowskiej 274, stanowisko 19, 20, 21.

KOMUNIKATEM Z DNIA 04.04.2017 R ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY KONKURS NA NAJEM LOKALU U-3 PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 271

Lista lokali konkursowych: