Zgodnie z ogłoszeniem Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 29.07.2015 r. ogłasza się konkurs na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat w ramach programu "Artystyczna Skaryszewska" z terminem rozstrzygnięcia w dniu 15.09.2015 r.

Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, stanowisko 21 (tel. 22/443-54-19).

Lista lokali konkursowych: