Czapelska 30 U-3

Czapelska 30 U-3
Powierzchnia lokalu: 
15,54m2
Usytuowanie: 
piwnica
Wejście: 
od frontu
z klatki schodowej
Wyposażenie: 
el
zw
Stan formalno-prawny lokalu: 
własność m.st. Warszawy
Stan techniczny lokalu: 
: Ściany nośne i strop – stan dobry. Instalacja wod.-kan – stan dostateczny. Brak urządzeń sanitarnych. Brak instalacji gazowej.. Instalacja elektr. – jednofazowe zasilanie o mocy 5,0 kW –zasilanie i cała instalacja - wymiany. Brak wentylacji grawitacyjnej. Wysokość lokalu 2,20m
Tryb wynajęcia lokalu: 
poza konkursem
Wadium: 
155,40zł.
Minimalna stawka czynszu: 
10,00zł.

UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Zastrzeżenia co do działalności na jaką lokal miałby być przeznaczony: 
Nieokreślone preferencje co do celów na jakie lokal może być przeznaczony
Z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców
Z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie używania gier na automatach o niskich wygranych
inne
Z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży artykułów psychotropowych lub odurzających tzw. dopalaczy.
Status lokalu: 
do wynajęcia - lokal poza konkursem
Administracja zarządzająca: 
AN6
Orientacyjna lokalizacja: 
    UWAGA!
  • Położenie adresu na mapce generowane jest automatycznie, dlatego też, może nie odwzorowywać prawdziwego położenia lokalu lub nawet samej ulicy
  • Prosimy traktować mapkę bardzo orientacyjnie