Dwernickiego 20 U-3 oferta zablokowana

Dwernickiego 20 U-3 oferta zablokowana
Powierzchnia lokalu: 
23,20 m
Usytuowanie: 
suterena
Wejście: 
od podwórka
Wyposażenie: 
el
zw
kan
wc
ccw
Stan formalno-prawny lokalu: 
w budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa
Stan techniczny lokalu: 
do kapitalnego remontu. Oferta zablokowana do czasu wykonania stasownych prac remontowych przez wynajmującego.
Tryb wynajęcia lokalu: 
poza konkursem
Wadium: 
208,80 zł
Minimalna stawka czynszu: 
9,00 zł/m

UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Termin składania ofert: 
08.09.2016
Zastrzeżenia co do działalności na jaką lokal miałby być przeznaczony: 
Nieokreślone preferencje co do celów na jakie lokal może być przeznaczony
Z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców
inne
Z wyłączeniem sprzedaży artykułów psychotropowych lub odurzających tzw. dopalaczy.
Status lokalu: 
do wynajęcia - lokal poza konkursem
Administracja zarządzająca: 
AN5
Uwagi: 

 

Stan techniczny:Ściany nośne – mur,  strop – żelbet.  Instalacja wod.-kan. – sprawna, stan dobry

Instalacja elektr. – wewnętrzna i zewnętrza sprawna do modernizacji.

Brak MPZM.Zmiana sposobu użytkowania wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 

Orientacyjna lokalizacja: 
    UWAGA!
  • Położenie adresu na mapce generowane jest automatycznie, dlatego też, może nie odwzorowywać prawdziwego położenia lokalu lub nawet samej ulicy
  • Prosimy traktować mapkę bardzo orientacyjnie