Grochowska 142 U-6

Grochowska 142 U-6
Powierzchnia lokalu: 
23,60 m2
Usytuowanie: 
parter
Wejście: 
od podwórka
Wyposażenie: 
el
zw
kan
Stan formalno-prawny lokalu: 
własność m.st. Warszawy
w budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa
zgłoszone są roszczenia spadkobierców dawnych właścicieli do udziału w gruncie i budynku
Stan techniczny lokalu: 
Instalacja elektr. – do wymiany w całości. WLZ- do wymiany. Inst. wod.-kan. – stan dostateczny. Zły stan techniczny tynków, stropu. Tynki zmurszałe.
Tryb wynajęcia lokalu: 
poza konkursem
Wadium: 
212,40 zł.
Minimalna stawka czynszu: 
9,00 zł.

UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Zastrzeżenia co do działalności na jaką lokal miałby być przeznaczony: 
Nieokreślone preferencje co do celów na jakie lokal może być przeznaczony
inne
Z wyłączeniem sprzedaży artykułów psychotropowych lub odurzających tzw. dopalaczy.
Status lokalu: 
do wynajęcia - lokal poza konkursem
Administracja zarządzająca: 
AN7
Orientacyjna lokalizacja: 
    UWAGA!
  • Położenie adresu na mapce generowane jest automatycznie, dlatego też, może nie odwzorowywać prawdziwego położenia lokalu lub nawet samej ulicy
  • Prosimy traktować mapkę bardzo orientacyjnie