Grochowska 154 U-1

Grochowska 154 U-1
Powierzchnia lokalu: 
42,50 m
Usytuowanie: 
suterena
Wejście: 
od frontu
Wyposażenie: 
el
zw
kan
wc
Stan formalno-prawny lokalu: 
własność m.st. Warszawy
w budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa
zgłoszone są roszczenia spadkobierców dawnych właścicieli do udziału w gruncie i budynku
Stan techniczny lokalu: 
Ściany nośne – cegła pełna ceramiczna. Strop – typu kleina. Instalacja wod.-kan – stan dobry. Instalacja elektryczna –wewnętrzna – sprawna odpowiada aktualnym przepisom, zewnętrzna – sprawna do modernizacji. Wentylacji – brak. Obowiązujący MPZP obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego – teren oznaczony B 1.1.MW(U).
Tryb wynajęcia lokalu: 
poza konkursem
Wadium: 
382,50 zł
Minimalna stawka czynszu: 
9,00 zł/m

UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Termin składania ofert: 
30.12.2016
Zastrzeżenia co do działalności na jaką lokal miałby być przeznaczony: 
Nieokreślone preferencje co do celów na jakie lokal może być przeznaczony
Z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców
inne
z wyłączeniem sprzedaży artykułów psychotropowych lub odurzających tzw. dopalaczy oraz z wyłączeniem działalnosci w zakresie branzy spożywczej i gastronomicznej
Status lokalu: 
lokal wynajęty
Administracja zarządzająca: 
AN7
Orientacyjna lokalizacja: 
    UWAGA!
  • Położenie adresu na mapce generowane jest automatycznie, dlatego też, może nie odwzorowywać prawdziwego położenia lokalu lub nawet samej ulicy
  • Prosimy traktować mapkę bardzo orientacyjnie