Grochowska 259 U-3

Grochowska 259 U-3
Powierzchnia lokalu: 
16,00 m
Usytuowanie: 
suterena
Wejście: 
od podwórka
Wyposażenie: 
el
zw
kan
Stan formalno-prawny lokalu: 
własność m.st. Warszawy
w budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa
Stan techniczny lokalu: 
Strop i ściany nośne – stan dobry. Instalacja wod.-kan – stan dostateczny. Wentylacja – sprawna.
Tryb wynajęcia lokalu: 
poza konkursem
Wadium: 
112,00 zł
Minimalna stawka czynszu: 
7,00 zł/m

UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Zastrzeżenia co do działalności na jaką lokal miałby być przeznaczony: 
Nieokreślone preferencje co do celów na jakie lokal może być przeznaczony
Z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców
inne
wyłaczeniem sprzedaży artykułów psychotropowych lub odurzających tzw. dopalaczy
Status lokalu: 
do wynajęcia - lokal poza konkursem
Administracja zarządzająca: 
AN5
Orientacyjna lokalizacja: 
    UWAGA!
  • Położenie adresu na mapce generowane jest automatycznie, dlatego też, może nie odwzorowywać prawdziwego położenia lokalu lub nawet samej ulicy
  • Prosimy traktować mapkę bardzo orientacyjnie