Grochowska 297 U-1

Grochowska  297 U-1
Powierzchnia lokalu: 
31,20m2
Usytuowanie: 
suterena
Wejście: 
od podwórka
Wyposażenie: 
el
zw
kan
wc
Stan formalno-prawny lokalu: 
własność m.st. Warszawy
Stan techniczny lokalu: 
Instalacja elektr. – stan zły. WLZ – do wymiany Ściany nośne i strop – stan dostateczny. W lokalu brak wentylacji.
Tryb wynajęcia lokalu: 
poza konkursem
Wadium: 
280,80 zł.
Minimalna stawka czynszu: 
9,00 zł.

UWAGA! Wadium opłaca się niezwłocznie po zakończeniu rozmów negocjacyjnych!
Zastrzeżenia co do działalności na jaką lokal miałby być przeznaczony: 
Nieokreślone preferencje co do celów na jakie lokal może być przeznaczony
Z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców
inne
z wyłączeniem działalności j w zakresie sprzedaży artykułów psychotropowych lub odurzających tzw. dopalaczy.
Status lokalu: 
do wynajęcia - lokal poza konkursem
Administracja zarządzająca: 
AN5
Uwagi: 

Lokal na liście od 02.01.2013 r.

Lokal może być wynajęty na okres 3 lat, z  możliwością rozwiązania umowy w przypadku decyzji o inwestycji remontu całej kamienicy 

Orientacyjna lokalizacja: 
    UWAGA!
  • Położenie adresu na mapce generowane jest automatycznie, dlatego też, może nie odwzorowywać prawdziwego położenia lokalu lub nawet samej ulicy
  • Prosimy traktować mapkę bardzo orientacyjnie