Archiwum zamówień publicznych

Przetargi zakończone

Otwarcie ofert Status Tytuł przetargu
01.01.17 Po otwarciu ZP/LE/D/30/15 Dostawa 9 sztuk kserokopiarek dla ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy.
01.01.17 Po otwarciu ZP/LE/D/37/15 Dostawa 20 sztuk drukarek oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych.
02.01.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/71/16 przygotowanie lokali mieszkalnych dla mieszkańców opróżnianych budynków przy ul. Lubelska 30/32, ul. Grochowska 354, ul. Skary-szewska 13, ul. Mińska 30, ul. Rybna 24, ul. Rybna 28, Wawerska 19, Dwernicka 2A, Rybna 8, ul. Rybna 10 przeznac
23.12.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/72/16. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świad.usług pogotowia techniczn.w zakr.robót elektrycznych w zasobach ZGN Praga-Południe (AN 1) w 2017 r.
29.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/69/16. Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeni na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na te-renie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7
25.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/61/16 świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zakładu Gospodarowa-nia Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracjach Nieruchomości AN1, AN-5, AN-6, AN-7
21.11.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/57/16. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świ.usług pogotowia techn. robót sanitarnych w zasobach ZGN Praga-Południe AN: 1,5,6,7 w 2017 r.
18.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/68/16. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie docieplenia i remontu części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Międzyborskiej 45, Lubartowskiej 1, Kordeckiego 61 i Szaserów 78 w Warszawie.
17.11.16 Po otwarciu ZP/PN/D/66/16. Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy
07.11.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/63/16. Rewitalizacja podwórka osiedlowego położonego w obrębie ulic Siennicka 21, Podskarbińska 10B, Dwernickiego 35 i Siennicka 23 w Warszawie.
03.11.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/62/16 prace remontowe w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie pogotowia tech. w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Płd m.st. W-wy na terenie AN 1,5,6,7 w 2017
28.10.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/60/16 wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Pld m.st. W-wy na terenie AN Nr 1, 5, 6, 7 w 2017r
27.10.16 Po otwarciu ZP/PN/U/56/16. Wykonanie dokumentacji proj. w zakresie inst. hydrantowej i zaprojektowanie na elewacji budyn. dodatkowej nasady umożliwiającej zasilenie instalacji hydrantowej z samochodów gaśniczych dla potrzeb budynku przy ul. Samolotowej 2 w Warszawie
26.10.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/64/16 Wykonanie remontu terenu po byłym bazarze „ROGATKA” w Warszawie
25.10.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/58/16. Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasob ZGN Praga-Południe AN 1,5,6,7 2016 i 2017r
09.09.16 Po otwarciu ZP/PN/U/38/16. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy.
12.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/52/16 Remont wiaty i dachu budynku Administracji Nieruchomości Nr 1 przy ulicy Niekłańskiej 35A w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
12.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/53/16 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A, Kawczej 50 i Kickiego 17 w Warszawie.
10.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/51/16 Wymiana instalacji elektrycznej i remont klatki schodowej oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie.
09.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/47/16 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kickiego 17 w Warszawie.
09.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/49/16 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie.
08.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/50/16 wykonanie remontu części I piętra budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
01.08.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/42/16. Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i Nr 5.
28.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/43/16. Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku położonego przy ulicy Lubelskiej 30/32, administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.
26.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/39/16. Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.
21.07.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/45/16. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynku mieszkalnego przy ul. Kickiego 17 w Warszawie.
20.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/14/16. Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawników
19.07.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/44/16. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A i Kawczej 50 w Warszawie.
18.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/40/16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w siedzibach ZGN Praga-Południe oraz Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w Warszawie.
07.07.16 Po otwarciu ZP/PN/U/41/16. Serwis oprogramowania Xpertis.
24.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/26/16. Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji bytowej i na jej podstawie wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych obejmujących przywrócenie drożności instalacji kanalizacji w budynku usługowym przy ul. Grenadierów 2 w Warszawie
22.06.16 Po otwarciu ZP/PN/U/30/16. Serwis oprogramowania Xpertis.
22.06.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/35/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielskiej 39 w Warszawie.
22.06.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/36/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymiana instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul Tarnowieckiej 53 w Warszawie
21.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/32/16 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Czapelskiej 30 i Czapelskiej 31 w Warszawie
20.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/31/16 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynku mieszkalnego przy ul. Kickiego 17 w Warszawie
20.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/28/16 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A i Kawczej 50 w Warszawie
17.06.16 Po otwarciu ZP/PN/D/29/16. Dostawa i montaż czujników tlenku węgla w lokalach mieszkalnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
14.06.16 Po otwarciu ZP/PN/U/37/16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym bazarze „ROGATKA” w Warszawie.
08.06.16 Przed otwarciem ZP/PN/U/25/16 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym bazarze „ROGATKA” w Warszawie
06.06.16 Po otwarciu ZP/PN/U/13/16. Konserwacji zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego.
02.06.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/18/16. Wyk. dokumentacji i robót: montaż zaworów termostat.na pionach cyrkulacji c.w.,wym. 2 pomp w węźle na inst.c.w.,montaż nacz.wzbiorczego w węźle inst.c.o. wym. 2 wymienników na potrz.inst.ciepła techn.wymianę zaworu-ul.Meissnera 5,7,9,11,13
31.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/24/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielskiej 39 w Warszawie
31.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/21/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymiana instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul Tarnowieckiej 53 w Warszawie
30.05.16 Po otwarciu ZP/PN/U/22/16 wykonanie audytu energetycznego i na jego podstawie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz te
30.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/20/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej oraz rewitalizację podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Kamionkowskiej 39 w Warszawie
27.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/17/16 docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej oraz rewitalizację podwórka budynku mieszkalnego przy ul. Kamionkowskiej 31 w Warszawie.
23.05.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/16/16 Doposażenie w instalacje gazu budynków przy ul. Czapelskiej 31 i 37, Igańskiej 27 w Warszawie
18.05.16 Po otwarciu ZP/PN/U/23/16. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy położonych na terenie Administracji Nieruchomości nr 7
09.05.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/15/16 Opr. dokumentacji projektowej oraz bud. – montaż urządzeń węzła cieplnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz adaptację komórek na węzeł cieplny - ul. Modrzewiowa 7
18.04.16 Po otwarciu ZP/PN/U/7/16. Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy
04.04.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/12/16. Opracowanie audytu energetycznego budynku i wyk. dokumentacji proj.,doposaż. w instalację c.o., c.w.u.,doposaż. w inst. gazu dla potrzeb kotłowni, adaptację komórek na kotł.gaz.,montaż urządzeń kotł.gaz.,wymianę inst. wod-kan-Jarocińska 15
24.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/11/16. Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kobielskiej 86 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj
23.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/10/16 Odnowienie 21 pustostanów i 4 klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wiarusów 15 w Warszawie
21.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/5/16. -Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę-montaż urządzeń węzła cieplnego, -doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz adaptację komórek na węzeł cieplny w budynku przy ul. Kobielskiej 88/92
17.03.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/4/16. Realizacja wymiany instalacji elektrycznych, remontu klatki schodowej i remontu balkonów, zagospodarowanie terenu podwórza w formie zaprojektuj i wybuduj budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie
09.03.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/3/16. 1)Opracowanie audyt.energetycz.,wykon. dokument.,doposaż.w inst. c.o.,c.w.u.,wymiana wewn.inst.wod-kan,adapt. komórek,montaż węzła Kobielska 24. 2) Opracow. audytu,dokument.,doposaż. w c.o., c.w.u,adapt. komórek, montaż węzła Makowska 99.
25.02.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/8/16. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz remont balkonów i klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Ostrobramskiej 38 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
18.02.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/6/16. Awaryjne naprawy chodników, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
05.02.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/01/16 Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga - Południe m.st. Warszawy w 2016 roku.
28.01.16 Po otwarciu ZP/PN/RB/2/16. Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kobielskiej 86 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
22.12.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/72/15. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związ. z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym,świad. usł.pogotowia tech. w zak.robót elektrycznych w zas.ZGN Praga-Południe AN-1 i 5 od 05.01.2016 do 30.11.2016r.
17.12.15 Po otwarciu ZP/PN/U/71/15. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej w zakresie remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Kamionkowskiej 31 i Kamionkowskiej 39 w Warszawie.
09.12.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/70/15. Wykonywanie prac remontowych w zakr. robót sanitarnych związ. z utrzymyw. zasobów w należytym stanie techn. oraz świadczenie usł. pogotowia w zakr. robót sanitarnych w zasobach ZGN Praga-Poł- AN 1 w okr. od 05.01.2016r do 30.11.2016r
30.11.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/68/15 Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie AN Nr 7
30.11.15 Po otwarciu ZP/U/67/15 Ochrona budynków i przyległych do nich terenów na terenie Osiedla Meissnera 5,7,9,11,13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 roku.
26.11.15 Po otwarciu ZP/U/67a/15 Ochrona budynków, mienia, terenów oraz przyległych do nich parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2016 roku.
26.11.15 Po otwarciu ZP/U/67c/15 Ochrona fizyczna budynku i terenu położonego przy ul. Wiarusów 15 administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
25.11.15 Po otwarciu ZP/U/67b/15 Ochrona fizyczna budynku i terenu położonego przy ul. Targowej 14 administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2016 roku
24.11.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/64/15 Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym,świad. usług pogotowia tech. w zakresie robót elektrycznych w zasobach ZGN Praga-Południe terenie AN-1,5,6,7
24.11.15 Po otwarciu ZP/PN/U/69/2015 Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeni na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1,5,6,7.
20.11.15 Po otwarciu świadczenie usług konserwacji, usuwanie awarii oraz wykonywanie napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe w 2016 i 2017 roku.
20.11.15 Po otwarciu ZP/PN/D/65/2015 Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy
16.11.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/63/15. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym, świadcz. usług pogotowia technicznego w zakr. robót sanitarnych w zasobach ZGN Praga-południe AN 1 i 6 w 2016 r.
13.11.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/62/15. Wymiana nawierzchni ulic i chodników w obrębie budynku przy ul. Kobielskiej 91 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
12.11.15 Po otwarciu ZP/PN/U/59/2015 Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeni na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie AN nr 1,5,6,7
06.11.15 Po otwarciu Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku
30.10.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/55/15 Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kobielskiej 86 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
22.10.15 Po otwarciu ZP/PN/U/57/15. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowych dla budynków mieszkalnych przy ul. Czapelskiej 31, Czapelskiej 37 oraz Igańskiej 27 w Warszawie
21.10.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/54/15 Wymiana instalacji elektrycznych, remont klatki schodowej i remont balkonów oraz zagospodarowanie terenu podwórza w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
19.10.15 Po otwarciu ZP/PN/U/58/15. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżo remontu elewacji i remontu części wspólnych i wymiany instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Kobielskiej 39, Ostrobramskiej 38,Tarnowieckiiej 53
19.10.15 Po otwarciu ZP/PN/U/56/15 Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 roku na terenie AN-1
19.10.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/51/15. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związ. z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakr. robót sanitarnych w zas.ZGN Praga-Południe AN 1,5,6,7 w 2016 r.
09.10.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/52/15 Wykonanie projektów oraz budowa – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji i cyrkulacji c.w.u. w budynku przy ul. Kamionkowskiej 31 w Warszawie.
02.10.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/48/15 Wykonanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w roku 2016.
25.09.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/49/15. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z izolacją ścian piwnic oraz remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznych (zaprojektuj i wybuduj) bud. ul. Kamionkowskiej 31 i ul. Kamionkowskiej 39 w Warszawie.
17.09.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/50/15. Świadczenie przeglądów inst. i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego nagłych zdarzeń, usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych, w zasob. ZGN Praga-Południe (AN 1,5,6,7) w grudniu 2015, w 2016r i 2017r.
02.09.15 Po otwarciu ZP/PN/U/46/15 Wywóz gabarytów.
31.08.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/45/2015 Termomodernizacja i remont dachu wraz z dociepleniem stropu poddasza i izolacją ścian i piwnic oraz remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie
21.08.15 Po otwarciu ZP/PN/U/14/2015 Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1,5,6,7 ZGN Praga – Południe w 2016 i 2017 roku.
17.08.15 Po otwarciu ZP/PN/U/27/2015 Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe w 2016 i 2017 roku na terenie AN-1,5,6,7
13.08.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/26/15. Świadczenie przeglądów inst. i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego nagłych zdarzeń, usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych- w zasob. ZGN Praga-Południe (AN 1,5,6,7) w grudniu 2015, w 2016r i 2017r.
29.07.15 Po otwarciu ZP/PN/U/42/15. Wykonanie dokumentacji projektowej w branży sanitarnej w budynku przy ul. Grochowskiej 215, Kobielskiej 88/92 oraz Modrzewiowej 7 w Warszawie
28.07.15 Po otwarciu ZP/PN/U/13/15. Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji c.o. i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni usytuowanych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga - Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 r.
24.07.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/41/15. Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2015 roku
22.07.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/38/15. Wykonanie remontu elewacji i klatki schodowej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Dobrowoja 6 w Warszawie.
21.07.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/43/2015. Remont dachu budynków przy ulicy Kobielskiej 64 i Kawczej 47 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe.
21.07.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/39/15 Remont balkonów i tarasów w budynku przy ul. Obrońców 1 w Warszawie.
20.07.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/40/15 Remont elewacji w budynku przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie.
10.07.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/34/2015.Wykonania projektów,aktualizację dokum, projektowej i budowę–wymianę inst. wod-kan, montaż inst.i cyrkulacji c.w.u., dostosow. instalacji c.o.do zasilenia z węzła indywidual. po odł.od grupowego węzła cieplnego w budynku Grochowska 250
08.07.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/35/15. Docieplenie ściany szczytowej i stropu poddasza, remont elewacji oraz remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznych budynku przy ul. Skaryszewskiej 15 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
08.07.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/36/15. Wykonanie projektów, aktualizacji dokumentacji projektowej oraz budowa - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, montaż instalacji i cyrkulacji c.w.u. w budynku przy ul. Kobielskiej 86 w Warszawie
07.07.15 Po otwarciu ZP/PN/U/12/2015 Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków,utrzymanie drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią,usuwanie awarii przepompowni w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Pld. na terenie AN1 i 7 w roku 2016 i 2017r.
01.07.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/29/15 Docieplenie ścian zewn. wraz z remontem elewacji i wymianą stolarki okienno-drzwiowej, izolacją stropu nad ostatnią kondygnacją i ścian poddasza, remontem klatki schodowej oraz izolacją ścian fundament. w bud przy ul. Waszyngtona 42A
26.06.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/28/15. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz budowa (wymiana) instalacji gazu w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie
18.06.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/24/2015 Wykonanie projektów, aktualizacji dokumentacji projektowej oraz budowę – doposażenie węzła cieplnego w moduł ciepłej wody, wymianę instalacji c.o. i wod-kan., montaż inst. i cyrkulacji c.w.u. w budynku ul. Kobielska 86 w Warszawie
18.06.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/21/2015 Wymiana stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku
16.06.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/20/2015 Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Samolotowej 2 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
15.06.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/15/2015 Doposażenie w inst. CO, CWU wraz z adaptacją komórek na węzeł cieplny, montażem urządzeń węzła cieplnego oraz wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Komorskiej 50,58,60i Pustelnickiej 28
15.06.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/19/2015 Remont dachów, balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11 i 13 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy
11.06.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/17/2015 Remont dachu budynków przy ulicy Wiarusów 15, Kobielskiej 64 i Kawczej 47 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
11.06.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/16/2015 Docieplenie ściany szczytowej i stropu poddasza, remont elewacji oraz remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznych budynku przy ul. Skaryszewskiej 15 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy
10.06.15 Po otwarciu ZP/PN/RB/22/2015 Doposażenie budynku w instalacje CO, ciepłej wody w mieszkaniach, regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, adaptacja komórek na węzeł cieplny, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Dobrowoja 6 w Warszawie.
01.06.15 Po otwarciu ZP/PN/U/18/2015 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej w budynkach mieszkalnym wielorodzinnych przy ulicy Kamionkowskiej 31 i Kamionkowskiej 39 w Warszawie
15.05.15 Po otwarciu Doposażenie w instalacje gazu ziemnego budynków przy ul. Rybnej 8, 10, 24, i 28 oraz Wawerskiej 19 w Warszawie
06.05.15 Po otwarciu Doposażenie budynku w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, ad aptacja komórek na węzeł cieplny, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kordeckiego 61 w
22.04.15 Po otwarciu Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy węzła cieplnego oraz wybudowanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Kobielskiej 64 w Warszawie.
26.03.15 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania do aktualnych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnie-niem decyzji Komendanta Straży Pożarnej dla budynku przy ulicy Lubelskiej 30/32 w Warszawie
20.03.15 Po otwarciu Remont elewacji wraz z remontem tarasów budynku przy ul. Czapelskiej 22 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
25.02.15 Po otwarciu Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie - zaprojektuj i wybuduj.
18.02.15 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza gazowego, inst. gazu,kotł. gazowej,adaptacja pomieszcz.węzła ciepln. na kotłownię, wymiana inst. c.o. montaż zaworów podpionow. termostatycznych na pionach cyrkulacji c.w. wbudynku Ostrobramska 38
11.02.15 Po otwarciu Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
06.02.15 Po otwarciu Awaryjne naprawy chodników, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
06.02.15 Po otwarciu Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe.
05.02.15 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2015 roku.
08.01.15 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej technologii, automatyki i instalacji elektrycznych węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 oraz Pustelnickiej 28 w Warszawie.
07.01.15 Po otwarciu Cięcie żywopłotów i koszenie trawników
23.12.14 Po otwarciu Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku na terenie AN1 i 6.
23.12.14 Po otwarciu Ochrona budynków i przyległych do nich terenów na terenie Osiedla Meissnera 5,7,9,11,13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku.
22.12.14 Po otwarciu Ochrona fizyczna budynków i terenu położonego przy ul. Targowej 14 administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2015 roku.
22.12.14 Po otwarciu Ochrona budynków, mienia, terenów oraz przyległych do nich parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. War-szawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2015 roku.
12.12.14 Po otwarciu Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
01.12.14 Po otwarciu Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla ZGN Praga-Południe w 2015 i 2016 roku.
27.11.14 Po otwarciu Pielęgnacja drzewostanu metodą alpinistyczną lub z użyciem podnośnika koszowego w zależności od potrzeb Zamawiającego, nasadzenia materiału szkółkarskiego oraz wykonanie trawników
27.11.14 Po otwarciu Świadczenie usług polegających na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.
07.11.14 Po otwarciu Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
04.11.14 Po otwarciu Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.
31.10.14 Po otwarciu Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w
31.10.14 Po otwarciu Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe
29.10.14 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynków w instalacje centralnego ogrzewania, c.w.u z cyrkulacją, wymiany instalacji wod-kan, oraz przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego Dobrowoja 6.
28.10.14 Po otwarciu Docieplenie ścian szczytowych i stropu poddasza, remont elewacji i klatek schodowych oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mińskiej 7 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
27.10.14 Po otwarciu Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza oraz remont klatki schodowej i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kordeckiego 63 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy..
27.10.14 Po otwarciu Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku na terenie AN 1,5,6,7 w 2015
24.10.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w latach 2015 i 2016 r. oraz dostawa i wymiana sterowników i pilotów bram w zespole budynków przy ul. Meissnera 5,7,9,11 i 13 administr. przez ZGN Praga-Poł. na tererenie AN 1
23.10.14 Po otwarciu Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kordeckiego 59 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
20.10.14 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014 roku.
17.10.14 Po otwarciu Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Samolotowej 2 w Warszawie – zaprojektuj i wybuduj.
13.10.14 Po otwarciu Wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych, poremontowych oraz rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania, wskazanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy do miejsc składowania lub na składowisko w 2015
13.10.14 Po otwarciu Konserwacja sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO oraz wzorcowanie detektorów i kontrola działania systemu detekcji tlenku węgla na terennie budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11, 13
09.10.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem dachu i balkonów w budynku przy ul. Igańskiej 4 A w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
01.10.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w latach 2015 i 2016 r. oraz dostawa i wymiana sterowników i pilotów bram w zespole budynków przy ul. Meissnera 5,7,9,11 i 13 administr. przez ZGN Praga-Poł. na tererenie AN 1
01.10.14 Po otwarciu Serwis oprogramowania Xpertis.
26.09.14 Po otwarciu Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie – zaprojektuj i wybuduj.
25.09.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i wymianą pokrycia dachu dla budynku Wiatraczna 19 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
19.09.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji, usuwanie awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez AN-1,AN-5 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2015 roku
19.09.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
19.09.14 Po otwarciu Świadczenie usług w zakresie przeglądów inst. i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w inst.gazowych w zasobach ZGN Praga-Południe m.st.W-wy w 2015r na terenie AN 1,5,6,7.
05.09.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem dachu i balkonów w budynku przy ul. Igańskiej 4 A w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy
02.09.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2015 roku.
26.08.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014 i 2015 r.
21.08.14 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynków w inst. c.o., c.w.u z cyrkulacją, wymiany inst. wod-kan, oraz przygotowania pomieszczeń dla potrzeb węzła cieplnego dla budynków mieszkalnych ul. Komorska 50,58,60 i Pustelnicka 28
19.08.14 Po otwarciu Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budyn-kach przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15 w Warszawie
14.08.14 Po otwarciu Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepomp. w zasobach ad. przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na ter.Ad. Nier. Nr 1 i 7 w 2015
14.08.14 Po otwarciu Wymiana stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
29.07.14 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wielobranżowej w zakresie projektu budowlano wykonawczego remontu i docieplenia ścian zewnętrznych, dachu budynku, malowania i naprawy tynków klatki schodowej, wymiany stolarki, wymiany instalacji elektr.
28.07.14 Po otwarciu Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy węzła cieplnego oraz wybudowanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Kobielskiej 80 w Warszawie.
24.07.14 Po otwarciu Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budyn-kach przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15 w Warszawie
18.07.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
14.07.14 Po otwarciu Remont części budynku uszkodzonej podczas wybuchu gazu przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
03.07.14 Po otwarciu Rozbiórki budynków na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
27.06.14 Po otwarciu Wymiana instalacji hydrantowej wraz z montażem pompowni p.poż i wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie.
23.06.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
23.06.14 Po otwarciu Zaprojektowanie i budowa altany śmietnikowej w ramach moderni-zacji budynku przy ul. Lubelskiej 23 w Warszawie.
18.06.14 Po otwarciu Ochrona fizyczna budynku i terenu nieruchomości przy ul. Targowej 14 w 2014r.
16.06.14 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2014 r. polegająca na: cięciu żywopłotów i koszeniu trawników.
16.06.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem dachu, wymianą instalacji elektrycznej w części wspólnej dla budynku przy ul. Pustelnicka 42 i Pustelnicka 46 położonych na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe
05.06.14 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania c.w.u z cyrkulacją,wymiany inst. wod-kan, oraz przygotow.pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego dla bud. mieszkal. przy ul. Kordeckiego 61 w W-wie.
05.06.14 Po otwarciu Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie instalacji gazowych z przyłączami w budynkach mieszkalnych przy ulicy Rybnej 8, 10, 24, 28 w Warszawie.
29.05.14 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe w 2014 r. polegającą na: pielęgnacji drzew i krzewów, wykonaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego oraz zakładaniu trawników.
28.05.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
26.05.14 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe w 2014 r. polegająca na: cięciu żywopłotów i koszeniu trawników.
22.05.14 Po otwarciu Wyk.dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej w zakr. remontu i docieplenia ścian zewn, dachu bud., malowania, naprawy tynków kl.schodowej,remont balkonów, wymian stolarki, inst.elektr.w bud. mieszk.wiel.Mińska7,Skaryszewska15,Kordeckiego59,63.
21.05.14 Po otwarciu Zaprojektowanie i budowa altany śmietnikowej w ramach modernizacji budynku przy ul. Lubelskiej 23 w Warszawie.
21.05.14 Po otwarciu Awaryjne naprawy chodników, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
16.05.14 Po otwarciu Etap I remontu budynku przy ul. Szaserów 139 polegający na remoncie elewacji oraz wymianie stolarki okiennej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
13.05.14 Po otwarciu Wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi fi 52 mm w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie wraz z dostosowaniem do wymogów przeciw-pożarowych.
12.05.14 Po otwarciu Awaryjne naprawy elementów obiektów małej architektury na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
08.05.14 Po otwarciu Wykonanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowych z przyłączami dla budynków mieszkalnych przy ulicy Rybnej 8, 10, 24, 28 w Warszawie
06.05.14 Po otwarciu Docieplenie budynku wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem dachu, wymianą instalacji elektrycznej w części wspólnej dla budynku przy ul. Pustelnicka 42 i Pustelnicka 46 położonych na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Wa
18.04.14 Po otwarciu Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Grochowskiej 280 i Kamionkowskiej 31 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
03.04.14 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe w 2014 r. polegającą na: pielęgnacji drzew i krzewów, wykonaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego oraz zakładaniu i koszeniu trawników
28.03.14 Po otwarciu Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budyn-kach przy ul. Paca 8, Paca 8A, Szaserów 139.
28.03.14 Po otwarciu Wykonanie ekspertyzy techniczno-kosztowej budynków przy ul. Zamoyskiego 55 i 36 oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu i docieplenia ścian zewn. i dachu oraz wymiany stolarki w budynku mieszkalnym przy ul. Wiatracznej 19.
24.03.14 Po otwarciu Wykonanie kotłowni gaz. na potrzeby inst. CO i CCWU wraz z inst. gaz. dla potrzeb kotłowni, wykonanie inst. wew. CWU i CO, wymiany wewnętrznych inst. wody zimnej i kanalizacji w budynkach przy ul Grochowskiej 93 oraz Grochowskiej 97
28.02.14 Po otwarciu Serwis oprogramowania Xpertis
20.02.14 Po otwarciu Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2014r.
19.02.14 Po otwarciu Konserwacja drukarek i kserokopiarek oraz sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2014r.
19.02.14 Po otwarciu Serwis oprogramowania Xpertis
04.02.14 Po otwarciu Ochrona fizyczna budynku i terenu nieruchomości przy ul. Lubelskiej 23
04.02.14 Po otwarciu Serwis oprogramowania Expertis
30.01.14 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014 roku.
28.01.14 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1..
09.01.14 Po otwarciu Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w2014r.na terenie Administracji Nieruchomości Nr1,5,6,7
07.01.14 Po otwarciu Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach ZGN Praga-Połd. w 2014 r.
03.01.14 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów, w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach, lokalach mieszkalnych, budynkach i lokalach użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga Południe administrowanych przez ZGN Praga-Południem. st. Warszawy na terenie AN 1,5,6,7
03.01.14 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych, w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach ZGN administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st.Warszawy w 2014r.na terenie AN 1,5,6,7
31.12.13 Po otwarciu Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepompowni dla budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2014r.
31.12.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów,świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych, konserwacją hydroforni i hydrantów, w budynk.,lokalach mieszkalnych, użytk.oraz siedzibach ZGN administr.przez ZGN Praga-Pld.w 2014r.na tereneie AN1,5,6,7
31.12.13 Po otwarciu Konserwacja systemu SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej, wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów pożaru.
23.12.13 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.
19.12.13 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014r.
19.12.13 Po otwarciu Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2014r.
17.12.13 Po otwarciu Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w 2014r. dla budynków administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Prag-Południe m.st. Warszawy wg załączonego wykazu adresowego.
12.12.13 Po otwarciu Ochrona fizyczna terenu i budynków nieruchomości położonej przy ul. Targowej 14 w 2014r.
12.12.13 Po otwarciu Dostawa licencji IBM Connections i IBM Sametime Complete i zapewnienie subskrypcji i wsparcia dla platformy IBM Domino.
06.12.13 Po otwarciu Dostawa serwerów z oprogramowaniem,macierzy,urządzeń sieciowych,wyposażenia serwerowni,pakietu oprogramowania do wirtualizacji i konsolidacji do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawa wraz z przeszkoleniem pracowników.
06.12.13 Po otwarciu Dostawa komputerów ALL In ONE do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawa.
05.12.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
03.12.13 Po otwarciu Konserwacja, usuwanie awarii oraz drobne naprawy dźwigów osobowych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1,5, i 7 w 2014r.
03.12.13 Po otwarciu Ochrona fizyczna budynków administracyjnych i przyległych do nich terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy oraz Admini-stracji Nieruchomości NR 1, 5, 6, 7 i ochrona osiedla przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11, 13 w 2014r.
02.12.13 Po otwarciu Ochrona fizyczna terenu i budynków nieruchomości położonej przy ul. Targowej 14 w 2014r.
15.11.13 Po otwarciu Dostawa bonów towarowych do ZGN Praga –Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
12.11.13 Po otwarciu Dostawa sprzętu komputerowego do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawa.
08.11.13 Po otwarciu Remont kominów ponad dachem dotyczący budynku przy ul. Rybnej 28 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
04.11.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
18.10.13 Po otwarciu Wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby sieci c. o. i c. c. w. wraz z instalacją gazową dla potrzeb kotłowni,wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej wody i c.o., wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji w budynku przy ul. Grochowskiej 95
15.10.13 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej kotłowni wbudowanej o mocy do 100KW oraz instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w budynkach przy ul. Grochowskiej 93 i Grochowskiej 97.
07.10.13 Po otwarciu Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej do pomieszczeń WC w budynku przy ul.Kobielskiej 88/92 położonego w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st.Warszawy.
01.10.13 Po otwarciu Remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Frycza Modrzewskiego 23 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
30.09.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7
23.09.13 Po otwarciu Wykonanie ekspertyzy techniczno-kosztowej stropów ul. Grochowska 354, wykonanie projektu technicznego docieplenia ul. Szaserów 139 oraz projektów technicznych remontów balkonów ul. Kamionkowska 18, Kamionkowska 31 i Grochowska 280
16.09.13 Po otwarciu Remont dachu budynku przy ulicy Serockiej 34 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
10.09.13 Po otwarciu Wykonanie robót budowlanych w zak. remontu tynków elewacyjnych,remontu piwnicznych studzienek doświetlających,remontu wyjścia z podziemia budynku do ogrodu,remontu znisczonego tarasu na parterze oraz udrożnienie odpływu wód opadowych w budyn. Katowicka 8A
29.08.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
23.08.13 Po otwarciu Przewóz rzeczy ruchomych ze wskazanych przez Zamawiającego lokali i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc przechowywania wskazanych przez zamawiającego lub składowania oraz wywóz odpadów remontowych.
13.08.13 Po otwarciu Remont przewodów kominowych w klatce Nr 1 i 4 budynku przy ul. Wiarusów 15 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
09.08.13 Po otwarciu Remont instalacji elektrycznej w budynku administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Igańskiej 4a.
08.08.13 Po otwarciu Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych położonych na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Pułtuskiej 18, Pustelnickiej 42 i 46 oraz Zamienieckiej 57, 59, 81, 83 i 85.
05.08.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
19.07.13 Po otwarciu Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu tynków elewacyjnych,remontu piwnicznych studzienek doświetlających,remontu wyjścia z podziemia budynku do ogrodu,remont.zniszczonego tarasu na parterze,udrożnienie odpływu wód opadowych w budynku Katowicka 8A
15.07.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
10.07.13 Po otwarciu Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kotłowni gazowej oraz wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Pustelnickiej 20.
24.06.13 Po otwarciu Wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171A oraz Kobielskiej 88/92.
21.06.13 Po otwarciu Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kotłowni gazowej oraz wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Pustelnickiej 20.
17.06.13 Po otwarciu Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Ostrobramskiej 38, Grochowskiej 171A, Zamienieckiej 81
14.06.13 Po otwarciu Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ulicy Zamienieckiej 85 znajdującym się na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
10.06.13 Po otwarciu Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ulicy Ostrobramskiej 38 położonego w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
07.05.13 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
16.04.13 Po otwarciu Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2013 r. polegająca na: pielęgnacji drzew i krzewów, wykonaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego oraz zakładaniu trawników.
26.03.13 Po otwarciu Montaż urządzeń w węzłach cieplnych położonych na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 354, Czapelskiej 44/Ostrołęckiej 16, Czapelskiej 46.
25.03.13 Po otwarciu Odnowienie pustostanów w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013 roku.
18.03.13 Po otwarciu Kontrola przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5.
06.03.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót elektrycznych w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga-Południe administrowanych przezZGN Praga-Południe m.st.Warszawy w2013r. na terenie Administracji Nieruchomości nr 1,5,6
06.03.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga-Południe administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013r. na terenie Admini-stracji Nieruchomości nr 6.
12.02.13 Po otwarciu Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2013r.
07.02.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót elektrycznych w budynkach,lokalach mieszkalnych,użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga-Południe administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st.Warszawy w 2013r. na terenie Administracji Nieruchomości nr 1,5,6,7
06.02.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót sanitarnych w budynkach,lokalach mieszkalnych,użytkowych oraz siedzibach ZGN Praga-Południe administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013r. na terenie Administracji Nieruchomości nr 1,5,6,7
05.02.13 Po otwarciu Wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót ogólnobudowlanych w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzib ZGN Praga-Południe AN-1,5,6,7
29.01.13 Po otwarciu Kontrola przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7.
28.12.12 Po otwarciu Konserwacja, usuwanie awarii i drobne naprawy dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych na terenie ZGN Praga-Południe w 2013r.
19.12.12 Po otwarciu Kompleksowa ochrona terenu i obiektów przy ul. Meissnera nr 5, 7, 9, 11, 13 oraz dozór mienia ZGN Praga – Południe przy ul. Walewskiej 4, Wąwolnickiej 3 i AN 1, 5, 6, 7 w 2013 roku.
13.12.12 Po otwarciu Pogotowie techniczne do usuwania awarii w instalacjach: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach ZGN Praga-Południe m.st.W-wy funkcjonujące po godzinach pracy ZGN w2013r
10.12.12 Po otwarciu Konserwacja w branży sanitarnej oraz usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 i 2014 roku.
06.12.12 Po otwarciu Świadczenie usług telekomunikacyjnych w 2013 i 2014 roku
29.11.12 Po otwarciu Remont przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
29.11.12 Po otwarciu Wywóz nieczystości z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe w pierwszej połowie 2013 roku.
28.11.12 Po otwarciu Konserwacja w branży elektrycznej w tym usuwanie awarii w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 i 2014roku
27.11.12 Po otwarciu Konserwacja ogólnobudowlana, w tym usuwanie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu przewodów kominowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 i 2014 roku.
23.11.12 Po otwarciu Remont pustostanów mieszkalnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
23.11.12 Po otwarciu Remont pustostanów mieszkalnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
22.11.12 Po otwarciu Remont pustostanów mieszkalnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
20.11.12 Po otwarciu Przeglądy instalacji i urządzeń gazowych oraz konserwacja gazowa w budynkach, lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach ZGN administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2013 i 2014r.
15.11.12 Po otwarciu Dostawa bonów towarowych do ZGN Praga –Południe m.st. Warszawy.
13.11.12 Po otwarciu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy kotłowni gazowych oraz wykonanie kotłowni gazowych w budynkach Szaserów 139, Paca 8A, Paca 8, Pustelnickiej 20 . UWAGA Postępowanie unieważnione !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29.10.12 Po otwarciu Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z cyrkulacją oraz wymiana instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Pustelnickiej 42, Zamienieckiej 83 i Zamienieckiej 85
25.07.12 Po otwarciu Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz remont instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Zamienieckiej 59 i Skaryszewskiej 15 w Warszawie.
18.07.12 Po otwarciu Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynkach przy ul. Zamienieckiej 57 i Pułtuskiej 18 w Warszawie.
19.06.12 Po otwarciu Modernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 23 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
11.06.12 Po otwarciu Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z cyrkulacją oraz wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kawczej 29 w Warszawie.
10.04.12 Po otwarciu Remont lokalu użytkowego U-1 przy ul Paca 40 w Warszawie
06.04.12 Po otwarciu Remont pomieszczeń przeznaczonych na węzeł cieplny (branża budowlana, sanitarna i elektryczna).
Dostawa licencji

Zakończone zamówienia do kwoty 30.000 € - Archiwum

Termin złożenia oferty Przedmiot zamówienia
28.12.2016, 9.00 ZP/M-34/16 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
24.11.2016, 11:00 ZP/M-29/16 świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w 2017 r. w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1
23.11.2016, 10:00 ZP/US/3/16 ochronę fizyczną budynku i terenu położonego przy ul. Dudziarskiej (Nr 40, 40a, 40b) administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Połu-dnie m.st. Warszawy w 2017 roku
22.11.2016, 10:00 ZP/M-33/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
18.11.2016, 11:00 ZP/US-1/16 ochronę budynków i przyległych do nich terenów na terenie Osiedla Me-issnera 5,7,9,11,13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017
18.11.2016, 11:00 ZP/US/2/16 ochronę budynków, mienia, terenów oraz przyległych do nich parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. War-szawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 roku
16.11.2016, 11.00 ZP/M-28/16 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie odbierania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
14.11.2016, 14:00 ZP/M-31/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Grochowskiej 270, Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
14.11.2016, 10:00 ZP/M-32/16. Remont instalacji przeciwpożarowej dla Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim.
09.11.2016, 10:00 ZP/M-30/16. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu oraz wykonywanie czynności związanych z warunkami pracy
06.10.2016, 10:30 ZP/M-27/16. Wykonanie rozbiórki, w tym uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, budynku przy ul. Kickiego 26c na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
14.09.2016, 13.30 ZP/M-26/16 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracjach Nieruchomości AN1, AN-5, AN-6, AN-7.
12.09.2016, 11.00 ZP/M21/16 Archiwizacje dok. niearchiwalnej obejmującej: 1.Zarchiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B wytworzonej przez Dział Techniczny i Zespół Zamówień Publicznych 2. Wydz. dok. niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął.
02.09.2016, 11:00 ZP/M-25/16. Remont i modernizacja placu zabaw przy ul. Kirasjerów 4, 4a, 4b i 6 w Warszawie.
22.07.2016, 10:30 ZP/M-18/16 Wykonanie zbiorczej instalacji antenowej do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T, radia analogowego, DAB oraz sygnałów z satelity HOT BIRD 13E i ASTRA 19,2E świadczenie usługi konserwacji instalacji anteny zbiorczej
12.07.2016, 10:30 ZP/M-20/15. Dostawa i montaż mebli biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
10.06.2016, 10.00 ZP/M-13/16 Sukcesywną dostawę artykułów czystościowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.
06.06.2016, 11.30 ZP/M-14/16 sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.
29.04.2016, 10:00 wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej, remontu klatki schodowej i remontu balkonów w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie
15.04.2016, 10:00 ZP/M-11/16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji podwórka osiedlowego Siennicka 21/ Podskarbińska 10B/ Dwernickiego 35/ Siennicka 23 w Warszawie”
29.03.2016, 10:00 ZP/M-8/16 wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Francuskiej 17 w Warszawie
25.03.2016, 10:00 ZP/M-10/16. dostawę 10 sztuk komputerów AIO LENOVO M73 wraz z oprogramowaniem i dokumen-tami licencyjnymi, 6 sztuk drukarek HP LaserJet P3015DN, 5 urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro MFP521 dn oraz 6 sztuk skanerów FUJITSU FI-7160
22.03.2016, 14:00 ZP/M-6/16. Wymiana piasku w piskownicach i na placach zabaw na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
21.03.2016, 12:00 ZP/M-5/16 sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2016 r.
15.03.2016, 10:00 ZP/M-4/16 dostawę 10 sztuk komputerów AIO LENOVO M73 wraz z oprogramowaniem i dokumen-tami licencyjnymi, 6 sztuk drukarek HP LaserJet P3015DN, 5 urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro MFP521 dn oraz 6 sztuk skanerów FUJITSU FI-7160
10.03.2016, 10:00 ZP/M-3/16.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej w zakresie części I piętra budynku przy ulicy Podskarbińskiej 6 w Warszawie, związanego ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na biurową.
25.01.2016, 10:00 Konserwację drukarek i kserokopiarek oraz sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 r.
26.11.2015, 10:00 ZP/M-46/15. Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
20.11.2015, 11:00 ZP/M-40/15. Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigu osobowego usytuowanego w budynku przy ul. Lubelskiej 23 w Warszawie w 2016 i 2017 r.
18.11.2015, 10:00 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 01.12.2015 r. – 30.11.2016 r
12.11.2015, 11:00 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji w budynkach i pustostanach administrowanych przez ZGN Praga-Południe wraz z likwidacją szkodni-ków nietypowych np. gniazd os, szerszeni, siedlisk szczurów itp. w 2016 i 2017 roku.
30.10.2015, 10:00 Nr sprawy: ZP/M-37/15. Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 i nr 7.
08.10.2015, 13:00 ZP/M-36/15 Sukcesywna dostawa artykułów gospodarczych.
08.10.2015, 10:00 ZP/M-34/15 Wykonanie ogrodzenia terenu podwórka przy ul. Podskarbińskiej 8B, 10A i 10B oraz wykonanie altany rekreacyjnej, dostawę i montaż 6 ławek.
06.10.2015, 13:00 Sukcesywna dostawa żarówek i świetlówek do ZGN Praga-Południe
03.09.2015, 9:00 ZP/M-26/15. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach ZGN Pr. Połudn. (AN 6)
02.09.2015, 13:00 Remont i modernizacja placu zabaw na skwerku „Berek” w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
31.08.2015, 10:00 ZP/M-22/15. Dostawa czterech profesjonalnych niszczarek typu HSM SECURIO B26 do dokumentów z wmontowanym systemem automatycznego oliwienia mechanizmu tnącego
07.08.2015, 10:00 ZP/M-19/15. Zakup szaf i nadstawek na akta.
05.08.2015, 10:00 Sukcesywna dostawa worków na odpady
08.07.2015, 10:00 ZP/M-17/15 Zakup szaf i nadstawek na akta.
24.06.2015, 14:00 Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej wraz z konserwacją wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów pożaru
17.06.2015, 10:00 ZP/M-14/15 Dostawa 250 sztuk 3 letniej licencji oprogramowania antywirusowego Eset Secure Business AV Level dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
12.06.2015, 12:15 Dostawa krzeseł i foteli biurowych
12.06.2015, 13:00 Zakup i montaż szaf i nadstawek na akta
12.06.2015, 14:00 Dostawa 2 sztuk przełączników sieciowych oraz 4 kart sieciowych HUAWEI Network Card, Dual Ports, 10Gb SFP+, PCIE 2.0x8, Low Profile,NCSI Supported
22.05.2015, 13:00 Ochrona fizyczna terenu i budynków nieruchomości położonej przy ul. Targowej 14
22.05.2015, 14:00 Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV i SAT w 2016 i 2017r. w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe.
19.05.2015, 13:00 Zakup i montaż regałów do archiwum zakładowego w AN-7
15.05.2015, 13:00 Wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
05.05.2015, 13:00 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i ogrodzenia Ogrodu Sąsiedzkiego przy budynku Paca 40 oraz dostawa materiałów.
17.03.2015, 10:00 Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 r.
03.03.2015, 10:00 Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga Południe m.st. Warszawy w 2015 r.
17.02.2015, 10:00 Dostawa 5 sztuk komputerów ALL In ONE Lenovo M73Z do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
11.02.2015, 11:00 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
09.02.2015, 15:00 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2015r
16.12.2014, 12:00 Zapewnienie usługi subskrypcji i wsparcia technicznego dla produktów IBM Domino, IBM Connections i IBM Sametime.
15.12.2014, 13:00 Zakup i dostawa sprzętu ogrodniczego : • 9 sztuk Zamiatarki spalinowej z napędem NAC 6,5 KM OHV KCB25-F, • 9 sztuk Lemiesza do Zamiatarki NAC KCB25-F
09.12.2014, 9:15 Dostawa środków ochrony osobistej dla ZGN Praga-Południe w 2014r.
05.12.2014, 10:00 Dostawa 26 sztuk Office 2013 Standard Government OPEN, oraz 3 sztuk Windows Server Standard 2012 R2 Government OPEN 1 license 2 Proc
05.12.2014, 15:00 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
01.12.2014, 13:00 Zakup i montaż regałów do archiwum zakładowego
26.11.2014, 14:00 Dostawa piachu na sezon zimowy 2014/2015 do posypywania ciągów pieszych na terenie administrowanym przez ZGN: AN-5,6 i 7 w ilości 102,0 tony wraz z rozładunkiem.
25.11.2014, 15:00 Świadczenie uslug telekomunikacyjnych
24.11.2014, 13:00 Wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku Paca 40 i dostawa materiałów na chodnik i dojazd do altany śmietnikowej oraz dostawa elementów małej architektury
12.11.2014, 14:00 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji w budynkach i pustostanów administrowanych przez ZGN Praga-Południe oraz likwidację na nieruchomościach terenowych szkodników nietypowych tj. gniazd os, szerszeni, siedlisk szczurów
06.11.2014, 14:00 Wykonanie jednego segmentu wiaty śmietnikowej przy budynku Grochow-ska 275 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy .
29.10.2014, 10:00 Dostawa dwóch profesjonalnych niszczarek typu HSM SECURIO B32 z wmontowanym systemem automatycznego oliwienia mechanizmu tnącego.
29.10.2014, 13:00 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 01.12.2014 – 30.11.2015.
17.10.2014, 14:00 Zakup i dostawa żarówek wg. wykazu załączonego wykazu
15.10.2014, 11:00 Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z nieruchomości administrowanych przez AN – 6 i AN - 7 Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe w 2014 i 2015 r.
06.10.2014, 14:00 Dostawa 10 sztuk komputerów ALL In ONE Lenovo M73Z do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
03.10.2014, 11:00 Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B.
02.10.2014, 11:30 Dostawa i montaż SYSTEMU SUG PLISZKA FE36 w serwerowni ZGN Praga-Południe przy ul. Wąwolnickiej 3
02.10.2014, 14:00 Konserwacja drukarek i kserokopiarek oraz sukcesywną dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy
29.09.2014, 10:00 Dostawa agregatu prądotwórczego AKSA APD33A
03.09.2014, do godz. 14:00 Zakup profesjonalnej niszczarki do dokumentów i płyt CD/DVD
28.07.2014, 11:00 Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV i SAT w 2015r. w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe.
22.07.2014, 11:00 Sukcesywna dostawa artykułów gospodarczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2014 r.
03.06.2014, 14:00 Dostawa sprzętu komputerowego
29.05.2014, 10:00 Sukcesywnej dostawy wody mineralnej spożywczej dla Zakładu Gospoda-rowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2014 r.
23.05.2014, 13:00 Dostawa 6 sztuk skanerów Fujitsu FI-7160, 1 sztuki skanera Fujitsu ScanSnap SV600 oraz 1 sztuki skanera Kodak i2600 w komplecie z Kodak Flatbed A3 for i2000 series
23.05.2014, 13:45 Dostawa 7 sztuk Access-Point Cisco model AIR-CAP2602I-E-K9
21.05.2014, 14:00 Dostawa 10 sztuk drukarek HP 3015 DN oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych HP Laser-Jet Pro M521 DN dla ZGN Praga-Południe w 2014r.
14.05.2014, 11:00 Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigu osobowego w budynku przy ul. Lubelskiej 23 w Warszawie w 2014 r.
13.05.2014, 10:00 Dostawa piachu atestowanego w roku 2014 do piaskownic i placów zabaw na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Południe m.st. Warszawy w ilości 62 m3 wraz z rozładunkiem.
24.03.2014, 09:00 Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2014 r.
26.02.2014, 10:00 Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV w 2014r. w budynkach znajdujacych się na terenie ZGN Praga-Południe
25.02.2014, 9:00 Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga-Południe w 2014r.
18.02.2014, 10:00 Dostawa systemu do backupu i archiwizacji Commvault Simpana Software Application Data Management (ADM) Protection Bundle, 1TB Capacity lub równoważnego oraz karty FC HBA
13.01.2014, 12:00 Dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja budynków i pustostanów oraz likwidacja z terenów przyległych szkodników nietypowych tj. gniazd os, szerszeni, siedlisk szczurów itp.
19.12.2013, 10:00 Dostawę aktualizacji oprogramowania NORMA PRO oraz NORMA STANDARD do wersji NORMA PRO WTS.
19.12.2013, 10:15 Dostawa systemu skanowania i rozpoznawania danych Kofax Capture, Kofax Capture Volume, Kofax Transformation Modules, VRS Elite Production, Advanced Reports, Kofax Import Connector Email / FAX.
09.12.2013, 10:00 Dostawa wraz z instalacją systemu monitoringu infrastruktury technicznej oraz systemu kontroli.
05.12.2013, 11:00 Dostawa koszy ulicznych na śmieci dla ZGN w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Wąwolnicka 3.
27.11.2013, 9:00 Dostawa piachu na sezon zimowy 2013/2014 do posypywania ciągów pieszych na terenie administrowanym przez ZGN: AN 1,5,6 i 7 w ilości 90 ton wraz z rozładunkiem.
07.11.2013, 13:00 Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w okresie od 01.12.2013r. do 30.11.2014r.
06.11.2013, 10:00 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w okresie od 01.12.2013r. do 30.11.2014r.
28.10.2013, 10:00 Przegląd techniczny, remont i czynności konserwacyjne gaśnic i hydrantów wewnętrznych.
21.10.2013, 14:00 Naprawa chodników na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe
15.10.2013, 14:00 Naprawa chodników na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe
02.09.2013, do godz. 12:00 Dostawa sprzętu gospodarczego dla ZGN Praga-Południe w 2013r. (Podział na 3 części: Cz.1: dostawa sprzętu godspodarczego; cz.2:Dostawa ławek betonowych z oparciem; cz.3:Dostawa koszy na śmieci do zabetonowania)
01.07.2013, 12:00 Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów drukarek i kserokopiarek w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2013r.
01.07.2013, 12:15 Dostawę licencji oprogramowania antywirusowgo ESET Endpoint ‘NOD32’ oraz ESET Endpoint Security.
19.06.2013, godz: 12:00 Dostawę żarówek dla Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w 2013r.
05.06.2013, 12:00 Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe w 2013r
13.05.2013, 12:00 Wykonanie dokumentacji projektowych pn. Projekt organizacji ruchu dla potrzeb wykonania przyłączy instalacji do budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
15.03.2013, 14:00 konserwację techniczną instalacji anten zbiorczych RTV oraz ich dostosowanie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, w związku z wyłączeniem sygnału analogowego na terenie m.st. Warszawy do dnia 19 marca 2013 r.
08.03.2013, 14:00 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
31.01.2013, 11:45 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2013 roku.
18.01.2013, 11:45 Konserwacja węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych dla budynków administrowanych przez AN 1, AN 5, AN 6 w 2013 roku.
18.01.2013, 11:45 Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w usytuowanych w budynkach ZGN Praga-Południe w 2013 roku.
18.01.2013, 11:45 Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków dla budynków osiedla Dudziarska ,Brukselska 23 i Parku Balaton na terenie ZGN Praga-Południe w 2013 roku.
18.01.2013, 9:45 Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynków i pustostanów oraz likwidacja szkodników nietypowych tj. gniazd os,szerszeniitp w zasobach ZGN Praga-Południe w 2013 roku.
27.12.2012, 12:45 Badania wstępne, okresowe i kontrolne, badania lekarskie zgodnie z zakresem profilaktycznej opieki zdrowotnej (przewidywana szacunkowa ilość badań – ok. 163) oraz udział lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę nad pracownikami w sprawach komisji BHP
13.12.2012, 9:45 Monitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie, przekazywanie alarmu pożarowego do P.S.P. oraz konserwację urządzenia transmisji alarmów na terenie zespołu budynków przy ul. Meissnera 5,7,9,11 i 13 (AN 1) w 2013 ro
13.12.2012, 9:45 Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywanie CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej oraz konserwacji wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Meissnera 5,7,9,11 i 13
04.12.2012, 9:45 Remont pustostanu Rozłucka 16 m 7.
04.12.2012, 9:45 Remont pustostanu Kickiego 1 m 4.
04.12.2012, 9:45 Remont pustostanu Kordeckiego 59 m 1.
03.12.2012, 11:15 Remont przewodów kominowych Obrońców 13.
03.12.2012, 11:15 Remont przewodów kominowych Katowicka 5.
03.12.2012, 11:15 Remont przewodów kominowych Katowicka 8A.
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Grochowskiej 154 m 9
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Stoczkowskiej 8 m 1
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Biskupiej 4 m 5
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Czapelskiej 31 m 9
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Wspólna Droga 7 m 6
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Osowskiej 18 m 19
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Kobielskiej 61 m 9
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Walewskiej 5A m 5
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Sygietyńskiego 2 m 14
03.12.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Rozłuckiej 5 m 28
30.11.2012, 11:45 Dostawa piasku na sezon zimowy 2012/2013 do posypywania ciągów pieszych na terenie ZGN Praga-Południe w ilości 80 ton wraz rozładunkiem.
30.11.2012, 11:45 Dostawa sprzętu gospodarczego dla dozorców ZGN Dzielnicy Praga-Południe (Administracje AN 1, AN5, AN 6, AN 7).
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Wawerska 19 m 1/2.
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Szaserów 135 m 8.
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Lubiniecka 10 m 5.
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Wspólna Droga 3 m 35.
27.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Osowska 32 m 3.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Grochowska 95 m 7.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Walewska 2 m 90.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Walewska 2 m 49.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Białowieska 1 m 14.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Bełchatowska 14 m 7.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Grochowska 287 m 2
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Mińska 20 m 15/17.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Samolotowa 2 m 13.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Komorska 58 m 16.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Serocka 14 m 8.
22.11.2012, 12:45 Remont pustostanu Siennicka 30 m 9.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Katowicka 5.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Katowicka 8A.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Kobielska 16.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Kobielska 78.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Mińska 18.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Mińska 26.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Mińska 32/36.
21.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych Obrońców 13.
20.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Czapelska 30 m 1.
20.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 93 m 2.
20.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kaleńska 6 m 5.
20.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Rozłucka 2 m 57.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Brazylijska 15 m 35.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 174/176 m 33.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Groszowicka 17 m 8.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Stoczkowska 8 m 3.
16.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Zaliwskiego 21 m 3.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Zbaraska 12 m 4.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Zagójska 6/8 m 63.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kobielska 61 m 9.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kinowa 16 m 90.
13.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 225 m 4.
12.11.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku Wiarusów 15 kl.II.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 321 m 15.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Groszowicka 17 m 17.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kawcza 64 m 2.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Kawcza 43 m 13.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Dwernickiego 26 m 3.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu Ks. Jana Sztuki 7 m 14.
09.11.2012, 9:45 Remont pustostanu St.Augusta 34 m 7.
07.11.2012, 9:45 Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku Komorska 60A.
07.11.2012, 11:45 Wymiana oddawczych skrzynek pocztowych w ilości 12 szt. w budynku Komorska 60A.
05.11.2012, 11:45 Remont przewodów kominowych w budynku Bliska 23
30.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Drewnicka 4 m 10.
30.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Nasielska 15 m 5.
30.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Kickiego 6 m 2.
30.10.2012, 9:45 Remont pustostanu St. Ziednoczonych 21 m 2.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 172 m 43.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Zamieniecka 81 m 16.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Karczewska 33 m 3/4.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 302 m 2.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Igańska 12 m 26.
26.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Rybna 10 m 21.
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Biskupia 4 m 15/16
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Dwernickiego 22 m 55.
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 259 m 19.
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 128 m 25.
19.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Waszyngtona 106 m 34.
15.10.2012, 9:45 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz likwidacja szamba w budynku przy ul. Byczyńskiej 1.
12.10.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Męcińskiej 42.
11.10.2012, 12:00 Świadczenie usług telekomunikacyjnych
10.10.2012, 9:45 Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Osowskiej 36 w Warszawie.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Modrzewiowa 7 m 12.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Kamionkowska 18 m 61.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Międzyborska 115 m 9.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Paca 46 m 2.
05.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Siennicka 30 m 3.
02.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Kinowa 12 m 14.
02.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Kinowa 12 m 38.
02.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Daszowska 6 m 27.
02.10.2012, 9:45 Remont pustostanu Domeyki 12 m 13.
28.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 174/176 m 17.
28.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kickiego 21 m 32.
28.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kobielska 28 m 5
28.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Meissnera 9 m 86.
25.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Modrzewiowa 3 m 8.
25.09.2012, 9:45 Remont pustostanu St. Augusta 18 m 11.
25.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Saska 48A m 132.
24.09.2012, 9:45 Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ulicy Lubartowskiej 5.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kawcza 46 m 2.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Dudziarska 40b m 9.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Serocka 35 m 5.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Szaserów 81 m 6.
21.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Zamieniecka 81 m 20.
21.09.2012, 12:00 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Sulejkowskiej 15.
21.09.2012, 12:00 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Kordeckiego 66 (lokal użytkowy).
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu St. Augusta 4 m 5.
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu Kaleńska 6 m 9.
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu Siennicka 26 m 5.
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu Siennicka 38 m 3.
20.09.2012, 12:00 Remont pustostanu Kobielska 80 m 3.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Apteczna 4/6 m 18.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Dwernickiego 26 m 15.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kickiego 1 m 2.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kawcza 49 m 7.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kirasjerów 6 m 34.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Kordeckiego 77 m 48.
14.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Wiarusów 15 m 31.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Serocka 34 m 15.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Osowska 24 m 2.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Korytnicka 29 m 6.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Zamieniecka 34 m 2.
11.09.2012, 9:45 Remont pustostanu Walewska 2 m 58.
10.09.2012, 9:45 Remont dachu budynku przy ulicy Dąbrówki 18.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Stanisławowskiej 5 m 26.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Siennickiej 26 m 5.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Kobielskiej 88/92 m 70.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Grochowskiej 302 m 4.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Grochowskiej 287 m 2.
04.09.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Kobielskiej 53 m 5.
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Groszowickiej 17 m 12
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Groszowickiej 17 m 16
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Kobielskiej 88/92 m 77/78
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Rybnej 10 m 7
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Wawerskiej 17 m 1
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Dudziarskiej 40 m 55
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Dudziarskiej 40B m 43
14.08.2012, 11:15 Remont pustostanu przy ul. Serockiej 19 m 11
03.08.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Mińskiej 24
03.08.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Grochowskiej 353.
03.08.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Prochowej 16.
03.08.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Szaserów 139.
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 261 m 21
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Zgierska 7 m 21
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Sygietyńskiego 7 m 50
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Rębkowska 7 m 7.
20.07.2012, 9:45 Remont pustostanu Grochowska 234/240 m 36.
17.07.2012, 9:45 Wymiana obróbek blacharskich w budynku przy ulicy Podskarbińskiej 6.
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Rębkowskiej 4 m 8
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Międzynarodowej 52/54A m 208
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Zgierskiej 7 m 18
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Paryskiej 28 m 33
13.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Zbaraskiej 12 m 23
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Mińskiej 20 m 10
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Wandy 10A m 2
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Zbaraskiej 13 m 5
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Waszyngtona 106 m 32/33
06.07.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ul. Kobielskiej 52 m 2
05.07.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Czapelskiej 22
29.06.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Waszyngtona 112/116 m 68.
29.06.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Ostrobramskiej 116 m 10.
29.06.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Komorskiej 58 m 18.
29.06.2012, 9:45 Remont pustostanu w budynku przy ulicy Grochowskiej 229 m 15.
25.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Karczewskiej 31.
25.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Osowskiej 36.
25.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Podolskiej 21.
25.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Szaserów 87.
22.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Jarocińskiej 31.
22.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Jarocińskiej 13.
22.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku Igańska 27.
22.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Biskupiej 4.
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Czapelskiej 31.
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Czapelskiej 29.
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Czapelskiej 22
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Grochowskiej 119.
20.06.2012, 9:45 Remont przewodów kominowych w budynku przy ulicy Grochowskiej 97.
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Saskiej 54 m 12
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Zana 12 m 8
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Lubomira 6 m 1
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy ulicy Domeyki 18 m 4
11.06.2012, 9:45 Remont pustostanu przy Pl. Szembeka 8 m 19