• Kobielska 12
 • Zamieniecka 59
 • Grochowska 215
 • Ostrołęcka 16
 • Skaryszewska 6
 • Kobielska 64
 • Grochowska 215
 • Liwiecka 34
 • Obrońcow 1
 • Kobielska 80
 • Skaryszewska 2
 • Kaleńska 6a
 • Grochowska 171 a
 • Czapelska 46
 • Skaryszewska 6
 • Siennicka 30
 • Czapelska 46
 • Czapelska 46
 • Liwiecka 34
 • Ostrołęcka 16
Wpisz i wybierz adres budynku

Wpłaty na konta ZGN bez prowizji

Info

Uprzejmie informujemy, że za wpłaty dokonywane w poniższych placówkach na konta Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (np. czynsz, śmieci) nie będą pobierane dodatkowe opłaty (prowizje).

Lista placówek:

Ogłoszenie

Z dniem 1 maja 2013 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 16/13 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 04.04.2013 r. - nastąpiło przekazanie części zasobu administrowanego przez Administrację Nieruchomości Nr 5 do Administracji Nieruchomości Nr 7.
W związku z powyższym mieszkańcy nieruchomości, wymienionych w wykazie > tutaj będą obsługiwani przez Administrację Nieruchomości Nr 7 z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 25.

Nowy system gospodarowania odpadami

Info
Szanowni  Mieszkańcy, 
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy uruchomił zakładkę informacyjną "Nowy system gospodarowania odpadami", w której to sukcesywnie będą pojawiały się informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami.
Poniżej znajduje się link do zakładki:
 

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek czynszu

Info

Prezydent m.st. Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz w dniu 5 lutego 2013 r. podpisała zarządzenie nr 3870/2013 (dostępne tutaj oraz w załączniku) w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. Zarządzenie to zaczęło obowiązywać z dniem podpisania.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2017

W dniu 13.12.2012r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwaliła "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2017". Treść powyższej uchwały oraz dokument "Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu" znajdują się w załączniku.

Usługi pocztowe dla ZGN

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe  m. st. Warszawy została podpisana umowa z firmą „SPEEDMAIL” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Balzacka 176/178.

Od dnia 23 lutego 2013 roku pracownicy firmy „SPEEDMAIL” doręczają przesyłki do odbiorców w godzinach 8°°- 20°°.

Informacja dla najemców zainteresowanych wykupieniem komunalnego lokalu mieszkalnego

Info

Urząd Dzielnicy Praga-Południe informuje, że od 1 stycznia 2013 roku, wejdą w życie nowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych. Zmieni się m.in. wysokość bonifikaty (będzie ona zależna do długości najmu i wyniesie od 50% do 70% wartości lokalu).
Zgodnie z uchwałą nr XXIX/615/2011 z dnia 15.12.2011 r., Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy, sprawy rozpoczęte przed 1 stycznia 2013, w których do 31 grudnia 2012 r. nie zostanie podpisany protokół z rokowań, będą realizowane w oparciu o nowe przepisy.

Szanowni Państwo!

blok_podworko_logo_ver5 (286x640).jpg

Od października 2011 r. Miasto Stołeczne Warszawa realizuje pilotażowy program rewitalizacji społecznej „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”, prowadzony w ramach projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem programu społecznej rewitalizacji jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów kryzysowych w trzech prawobrzeżnych dzielnicach Warszawy.

Portal informacyjny dotyczący spraw lokalowych

Info

Aby ułatwić Państwu zdobycie wszelkich informacji dotyczących podwyżek czynszów Urząd m. st. Warszawy uruchomił stronę internetową (link znajduje się tutaj). W tym miejscu będą mogli Państwo zapoznać się również z warunkami, które należy spełnić, by ubiegać się o obniżkę czynszu z tytułu niskich dochodów: gdzie pobrać i złożyć formularze wniosków o obniżkę, wykaz potrzebnych dokumentów itp.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Wykaz nieruchomości planowanych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych w roku 2011.

 

Wykaz nieruchomości znajduje się tutaj

Subskrybuje zawartość