• Kobielska 64
 • Jakubowska 18
 • Ostrołęcka 16
 • Kobielska 28
 • Kobielska 12
 • Siennicka 30
 • Grochowska 215
 • Paca 8
 • Jakubowska 18
 • Ostrołęcka 16
 • Zamieniecka 59
 • Zamieniecka 57
 • Skaryszewska 6
 • Liwiecka 34
 • Paca 8a
 • Skaryszewska 2
 • Kobielska 12
 • Obrońców 1
 • Siennicka 30
 • Czapelska 46
Wpisz i wybierz adres budynku

Co robić aby uniknąć zaczadzenia?

Uwaga

1) użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

2) stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

Subskrybuje zawartość