• Zamieniecka 59
 • Paca 8
 • Paca 8
 • Ostrołęcka 16
 • Liwiecka 34
 • Paca 8a
 • Obrońców 1
 • Czapelska 46
 • Siennicka 30
 • Paca 8a
 • Siennicka 30
 • Kobielska 80
 • Kobielska 64
 • Skaryszewska 2
 • Kaleńska 6a
 • Siennicka 30
 • Skaryszewska 2
 • Jakubowska 18
 • Kobielska 12
 • Kobielska 12
Wpisz i wybierz adres budynku

Co robić aby uniknąć zaczadzenia?

Uwaga

1) użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

2) stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

Subskrybuje zawartość