Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Obrońców 37
Pow. do przekazania: 21,00 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy - funkcja mieszkaniowo-usługowa
Sposób zagospodarowania: grunt zabudowany pawilonem handlowym wzniesionym ze środków własnych, dzierżawiony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 24,13 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 168/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła