Oferty pracy

Aktualne oferty pracy: 
Stanowisko Wymagania
INSPEKTOR – w Dziale Technicznym (branża ogólnobudowlana)

  

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • przygotowywanie materiałów (wniosków, opisów przedmiotu zamówienia, STWOiR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich) w zakresie projektów i realizacji robót budowlanych,...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i zryczałtowanym,
 • sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych...
KSIĘGOWA (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • księgowanie dokumentów w programie finansowo-księgowym,
 • przygotowywanie poleceń wypłaty,
 • sporządzanie rozliczeń kosztów i przychodów najemców z tytułu dostawy mediów, w...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • realizacja zadań z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących najmu lokali mieszkalnych (wnioski o najem lokali mieszkalnych, umowy najmu,...
Zakończone konkursy: 
Stanowisko Wymagania
INSPEKTOR (w Dziale Windykacyjno-Prawnym)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie umożliwiające...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 2-letni staż pracy lub wykształcenie...
SPECJALISTA (w Dziale Windykacyjno-Prawnym)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami,
 • prowadzenie spraw oraz dokumentacji związanej z najmem lokali, wypełnianie wniosków,
 • bieżący nadzór nad...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża elektryczna)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • ...
SPECJALISTA (w Zespole Zamówień Publicznych)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • współpraca z jednostkami ZGN i podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji merytorycznej spraw związanych z postepowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 • nadzór w...
KSIĘGOWA (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • księgowanie dokumentów w programie finansowo-księgowym,
 • przygotowywanie poleceń wypłaty,
 • sporządzanie rozliczeń kosztów i przychodów najemców z tytułu dostawy mediów, w...
STARSZY INSPEKTOR (w Dziale Organizacji i Kontroli Wewnętrznej)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych,
 • przygotowywanie  projektów pełnomocnictw i upoważnień,
 • prowadzenie terminarza i rejestru...
RADCA PRAWNY

 

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • doradztwo prawne na rzecz ZGN w zakresie stosowania prawa,
 • opiniowanie dokumentów pod względem zgodności z przepisami prawa,...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • realizacja zadań z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących najmu lokali mieszkalnych (wnioski o najem lokali mieszkalnych, umowy najmu,...