Oferty pracy

Aktualne oferty pracy: 
Stanowisko Wymagania
RADCA PRAWNY

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • pomoc prawna w zakresie obsługi zamówień publicznych,
 • analiza prawna przygotowywanej dokumentacji przetargowej,
 • opiniowanie zawieranych umów w zakresie zamówień...
INSPEKTOR w Dziale Księgowo-Finansowym

 

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • obsługa bankowa Zakładu w zakresie terminowej realizacji płatności,
 • import dziennych limitów do systemu bankowego oraz ich kontrola,...
Zakończone konkursy: 
Stanowisko Wymagania
SPECJALISTA (w Zespole Informatyki)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża elektryczna)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 •  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego,
 • przygotowywanie materiałów (wniosków, opisów przedmiotu zamówienia, STWOiR, przedmiarów i...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

 

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 •  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego,
 • przygotowywanie materiałów (wniosków,...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • bieżący nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego posesji,
 • kontrola lokali pod względem wykorzystania ich zgodnie z umową,
 • ...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża elektryczna)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • ...
SPECJALISTA (w Zespole Zamówień Publicznych)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża ogólnobudowlana)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie i minimum 6-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy oraz uprawnienia budowlane w...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża ogólnobudowlana)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i zryczałtowanym,

 • sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,

 • ustalanie zakresu robót w oparciu o...

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża elektryczna)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

 • ...