Oferty pracy

Aktualne oferty pracy: 
Stanowisko Wymagania
KSIĘGOWA (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • księgowanie dokumentów w programie finansowo-księgowym,
 • przygotowywanie poleceń wypłaty,
 • sporządzanie rozliczeń kosztów i przychodów najemców z tytułu dostawy mediów, w...
STARSZY INSPEKTOR (w Dziale Organizacji i Kontroli Wewnętrznej)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych,
 • przygotowywanie  projektów pełnomocnictw i upoważnień,
 • prowadzenie terminarza i rejestru...
RADCA PRAWNY

 

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • doradztwo prawne na rzecz ZGN w zakresie stosowania prawa,
 • opiniowanie dokumentów pod względem zgodności z przepisami prawa,...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • realizacja zadań z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących najmu lokali mieszkalnych (wnioski o najem lokali mieszkalnych, umowy najmu,...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i zryczałtowanym,
 • sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • bieżąca obsługa interesantów: rejestracja wniosków, spraw i zgłoszeń mieszkańców,
 • sporządzanie i wydawanie druków zawiadomień o wysokości opłat,
 • współpraca z innymi...
STARSZY INSPEKTOR w Zespole Zamówień Publicznych

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • sporządzanie protokołów z postępowań o udzielanie zamówienia publicznego,
 • zawieranie umów, zwalnianie wadium,
 • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych, zamieszczanie...
STARSZY REFERENT w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych i Dzierżaw

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • prowadzenie spraw oraz dokumentacji związanej z zawieraniem, rozwiązywaniem umów dzierżawy lub użyczenia nieruchomości gruntowych, na udostępnienie stanowisk do handlu obwoźnego,...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 4-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
Zakończone konkursy: 
Stanowisko Wymagania
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

 

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • bieżąca obsługa interesantów: rejestracja wniosków, spraw i zgłoszeń mieszkańców,
 • sporządzanie i wydawanie druków zawiadomień o...
RADCA PRAWNY

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • pomoc prawna w zakresie obsługi zamówień publicznych,
 • analiza prawna przygotowywanej dokumentacji przetargowej,
 • opiniowanie zawieranych umów w zakresie zamówień...
INSPEKTOR w Dziale Księgowo-Finansowym

 

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • obsługa bankowa Zakładu w zakresie terminowej realizacji płatności,
 • import dziennych limitów do systemu bankowego oraz ich kontrola,...
SPECJALISTA (w Zespole Informatyki)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża elektryczna)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 •  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego,
 • przygotowywanie materiałów (wniosków, opisów przedmiotu zamówienia, STWOiR, przedmiarów i...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

 

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 •  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego,
 • przygotowywanie materiałów (wniosków,...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • bieżący nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego posesji,
 • kontrola lokali pod względem wykorzystania ich zgodnie z umową,
 • ...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża elektryczna)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • ...
SPECJALISTA (w Zespole Zamówień Publicznych)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...