Oferty pracy

Aktualne oferty pracy: 
Stanowisko Wymagania
INSPEKTOR (w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych i Dzierżaw)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 4-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 4-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
SPECJALISTA (w Dziale Zamówień Publicznych)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 4-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża ogólnobudowlana)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 6-letni staż pracy lub...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności...
KIEROWNIK DZIAŁU (w Dziale Rozliczeń)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 5-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub...
Zakończone konkursy: 
Stanowisko Wymagania
STARSZY INSPEKTOR (w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych i Dzierżaw)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie w zakresie   ...
INSPEKTOR (w Dziale Zamówień Publicznych)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 4-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 •  nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i zryczałtowanym,
 •  sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
 •  przeprowadzanie okresowych...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i zryczałtowanym,
 • sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych...
SPECJALISTA (w Zespole Zamówień Publicznych)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i 4 letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 5-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • realizacja zadań z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących najmu lokali mieszkalnych (wnioski o najem lokali mieszkalnych, umowy najmu, wypowiedzenia...
KSIĘGOWA/KSIĘGOWY (w Administracji Nieruchomości)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i minimum 2-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z...
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (branża sanitarna)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i zryczałtowanym,
 • sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów...
INSPEKTOR (w Administracji Nieruchomości)

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

 • administrowanie lokalami użytkowymi, garażami oraz reklamami w zasobach m. st. Warszawy w zakresie działania komórki organizacyjnej, w tym prowadzenie baz danych,
 • prowadzenie...
INSPEKTOR (w Dziale Windykacyjno-Prawnym)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe i minimum 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 4-letni staż pracy,
 • niekaralność za umyślne...