Zamówienia Publiczne

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod numerami tel. (22) 2773 025, (22) 2773 027, (22) 2773 028, (22) 2773 029.

 

Archiwum zamówień publicznych dla zamówień opublikowanych powyżej roku znajduje się w linku poniżej:

Archiwum zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań na rok 2017 r. wraz z Wstępnym ogłoszeniem informacyjnym.

Przetargi trwające

Otwarcie ofert Status Tytuł przetargu
06.11.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/71/17.Wykonywanie prac remontowych w zakr. robót elektrycznych związ.z utrzymywaniem zasobów w należ.stanie techn.świadczenie usł.pogotowia wzakresie robót elektrycznych w zasob. ZGN Praga-Południe m.st.Warszawy na terenie AN 1,5,6 i 7 w 2018 r.
03.11.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/74/17 wyk. audytu energet., opracowanie dok. proj. oraz budowę – wymianę instal. wod.-kan., montażu instal. c.o. i c.w., adaptację kom. na pomieszcz. węzła ciepl. oraz montaż urz. węzła ciepln. w bud. ul. Czapelskiej 37, ul Igańskiej 27 W-wa
03.11.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/73/17 wyk. audytu energet., opracowanie dok. proj. oraz budowę – wymianę instal. wod.-kan., montażu instal. c.o. i c.w., adaptację kom. na pomieszcz. węzła ciepl. oraz montaż urz. węzła ciepln. w bud. ul. Czapelskiej 22, ul Grenadierów39, W-wa
03.11.17 Przed otwarciem ZP/PN/U/65/17. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 w Warszawie.
31.10.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/67/17. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.
31.10.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/72/17 Wykonanie remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie
25.10.17 Przed otwarciem ZP/PN/Rb/70/17Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dok.projektowej oraz budowę–wymianę instalacji wod.-kan., doposażenie bud. w inst.c.o. i c.w.u. wraz z cyrkulacją, adap. kom. na pom. węzła cieplnego oraz mont urządzeń węzła cieplnego Wiarusów 15
18.10.17 Przed otwarciem ZP/LE/U/68/17. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Grochowskiej 270, Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A
06.10.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/64/17 Wyk. Doposaż. Bud. w inst. centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygo-towania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz inst. technologii i elek węzła cieplnego dla bud mieszkalno-biurowego przy ul. Podskarbińskiej 6 w W-wa

Przetargi zakończone

Otwarcie ofert Status Tytuł przetargu
28.09.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/63/17 Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie
25.09.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/62/17 Wykonanie dok. proj. oraz budowę–wymianę instalacji cw, wymianę pionu 11 instalacji kanalizacyjnej, adaptację pomieszczenia kotłowni gaz.na pomieszczenie węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Targowej 12
22.09.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/61/17. Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach komin. stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budyn. będących w zas. ZGN Praga-Południe m.st. W-wy AN 1,5,6,7 w 2018 r.
15.09.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/60/17. Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Mińskiej 7 w Warszawie.
15.09.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/59/17. Wykonanie naprawy żelbetowych słupów podpierających łącznik pomiędzy budynkami przy ul. Kobielskiej 96/98/100 i Podskarbińskiej 7/7A/7B w Warszawie.
06.09.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/58/17. Wykonanie remontu altany śmietnikowej i elewacji budynku przy ul. Skaryszewskiej 2 w Warszawie.
30.08.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/57/17 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie
29.08.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/54/17 Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 r. na terenie Admini-stracji Nieruchomości 1 i 5
23.08.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/56/17 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji hydrantowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi Dn 52 mm w budynku przy ul. Samolotowej 2 w Warszawie
22.08.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/55/17Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dok. proj. oraz budowę–wymianę inst. wod.-kan., doposażenie bud. w inst. c.o. i c.w.u. wraz z cyrkulacją, adaptację kom. na pom. węzła cieplnego oraz montaż urządzeń wezła cieplnego Kobielska 78
18.08.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/45/17 Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Mińskiej 7 w Warszawie
17.08.17 Po otwarciu ZP/LE/U/51/17 Wyniesienie,przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych–rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy do miejsc składowania,wyniesienie odpadów komunalnych wiekogaba
16.08.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/53/17 Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej, robót budowlanych i prac ogrodniczych dla zadania pn.: „Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ul. Kobielskiej 91w Warszawie
10.08.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/52/17. Docieplenie oraz remont części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 1 w Warszawie.
09.08.17 Po otwarciu ZP/LE/U/49/17. Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku na terenie AN 7.
09.08.17 Po otwarciu ZP/LE/U/48/17. kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku na terenie AN 6.
08.08.17 Po otwarciu ZP/LE/U/47/17. Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku na terenie AN Nr5.
08.08.17 Po otwarciu ZP/LE/U/46/17. kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy 2018 r. na terenie AN-1.
07.08.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/43/17. Wykonanie dokumentacji projektowej, docieplenia oraz remontu części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Szaserów 78 w Warszawie.
03.08.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/50/17 Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Jarocińskiej 13 (część 1), Jarocińskiej 15 (część 2) i Kordeckiego 3 (część 3) administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Połud
24.07.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/42/17. Docieplenie oraz remont części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Kordeckiego 61 w Warszawie.
24.07.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/41/17. Docieplenie oraz remont części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 1 w Warszawie.
14.07.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/37/17 Wymianie stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Administracje Nr 1, 5, 6 i 7.
04.07.17 Po otwarciu ZP/LE/U/36/17 wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielk
28.06.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/38/17 Przygotowanie lokali mieszkalnych celem opróżnienia budynków Lubelska 30/32, Grochowska 354, Rybna 24, Rybna 28, Wawerska 19 przeznaczonych do rewitalizacji w ramach projektu „Zintegrowany Program rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 r
12.06.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/27/17. Wykonanie prac remontowych związanych z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku biurowym administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Wąwolnickiej 3.
12.06.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/32/17 Odnowienie lokali mieszkalnych przeznaczonych do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Praga – Południe na terenie m.st. Warszawy.
07.06.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/31/17. wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa - montaż cyrkulacji instalacji cieplej wody i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Międzyborskiej 91 w Warszawie
02.06.17 Po otwarciu ZP/PN/U/28/17 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Głuchej 3A w Warszawie”
29.05.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/30/17 Awaryjne naprawy chodników oraz nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy
16.05.17 Po otwarciu ZP/PN/U/25/17. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Mińskiej 24, 26, 28 w Warszawie.
15.05.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/29/17 Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Jarocińskiej 13, Jarocińskiej 15 i Kordeckiego 3 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
04.05.17 Po otwarciu ZP/PN/U/23/17. Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 8 i Rybnej 10 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa.
25.04.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/24/17 1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę - montaż urządzeń węzła cieplnego; 2) doposażenie w instalację c. o., cyrkulację c.w. użytkowej, adaptację komórek na węzeł cieplny -w budynku przy ul. Grochowskiej 215
25.04.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/26/17 Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Jarocińskiej 13, Jarocińskiej 15 i Kordeckiego 3 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
11.04.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/21/17 Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projek-towej oraz wykonanie prac dla zadania pn.: „Zagospodarowanie po-dwórka usytuowanego przy ulicy Skaryszewskiej 13 w Warszawie.
10.04.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/22/17 Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac dla zadania pn.: „Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Skaryszewskiej 15 w Warszawie”
10.04.17 Po otwarciu ZP/PN/U/13/17. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku przy ul. Głuchej 3A w Warszawie
10.04.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/20/17 Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projek-towej oraz wykonanie prac dla zadania pn.: „Zagospodarowanie po-dwórka usytuowanego przy ulicy Skaryszewskiej 2 w Warszawie
03.04.17 Po otwarciu ZP/PN/U/12/17. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Mińskiej 24, 26, 28 w Warszawie.
10.03.17 Po otwarciu ZP/LE/U/17/17. Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli inst. elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowyc, garażach,boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 5.
10.03.17 Po otwarciu ZP/LE/U/16/17. Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli inst. elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowyc, garażach,boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 1
09.03.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/11/17 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie.
09.03.17 Po otwarciu ZP/LE/U/19/17. Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowych,garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy 2017 r.na terenie Administracji Nieruchomości nr 7.
09.03.17 Po otwarciu ZP/LE/U/18/17. Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrow. przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 6
08.03.17 Po otwarciu ZP/PN/U/3/17. Wykonanie koncepcji oraz wielobranż.dok.proj.-kosztorys.z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę 5 budynków administrowanych przez ZGN w DzielnicyPraga-Południe: część 1: Grochowska 354, Drewnicka 2A; część 2:ul. Rybna 8, Rybna 10, Mińska 30.
08.03.17 Po otwarciu ZP/PN/U/4/17. wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 24, Rybnej 28 i Wawerskej 19 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
08.03.17 Po otwarciu ZP/PN/U/2/17. Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa.
02.03.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/10/17na: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Jarocińskiej 13, Jarocińskiej 15 i Kordeckiego 3 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
02.03.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/9/17. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 29 i Znicza 1 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
01.03.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/7/17 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Lubartowskiej 1 i Kordeckiego 61 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
01.03.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/6/17 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Międzyborskiej 45 i Szaserów 78 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
27.02.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/5/17wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Skaryszewskiej 13 i Targowej 12 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
20.02.17 Po otwarciu ZP/LE/U/8/17. kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Grochowskiej 270, Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
03.02.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/1/17 Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.
02.01.17 Po otwarciu ZP/PN/Rb/71/16 przygotowanie lokali mieszkalnych dla mieszkańców opróżnianych budynków przy ul. Lubelska 30/32, ul. Grochowska 354, ul. Skary-szewska 13, ul. Mińska 30, ul. Rybna 24, ul. Rybna 28, Wawerska 19, Dwernicka 2A, Rybna 8, ul. Rybna 10 przeznac
23.12.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/72/16. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świad.usług pogotowia techniczn.w zakr.robót elektrycznych w zasobach ZGN Praga-Południe (AN 1) w 2017 r.
29.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/69/16. Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeni na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na te-renie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7
25.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/61/16 świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zakładu Gospodarowa-nia Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracjach Nieruchomości AN1, AN-5, AN-6, AN-7
21.11.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/57/16. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świ.usług pogotowia techn. robót sanitarnych w zasobach ZGN Praga-Południe AN: 1,5,6,7 w 2017 r.
18.11.16 Po otwarciu ZP/PN/U/68/16. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie docieplenia i remontu części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Międzyborskiej 45, Lubartowskiej 1, Kordeckiego 61 i Szaserów 78 w Warszawie.
17.11.16 Po otwarciu ZP/PN/D/66/16. Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy
07.11.16 Po otwarciu ZP/PN/Rb/63/16. Rewitalizacja podwórka osiedlowego położonego w obrębie ulic Siennicka 21, Podskarbińska 10B, Dwernickiego 35 i Siennicka 23 w Warszawie.

Zakończone zamówienia do kwoty 30.000 €

Termin złożenia oferty Przedmiot zamówienia
17.10.2017, 10:00 ZP/M-50/17 dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
17.10.2017, 11:00 ZP/M-51/17 dostawa żarówek i świetlówek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
10.10.2017, 9:15 ZP/M-42/17. Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń, usuwanie nieprawidłowości i awarii w inst. gazowych w zasobach ZGN Praga-Południe m.st.W-wy w 2018r. na terenie AN 1,5,6,7.
10.10.2017, 10:00 ZP/M-32/17 Świadczenia usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 r
25.09.2017, 13:30 ZP/M-47/17 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicy Aptecznej 4/6 w Warszawie.
25.09.2017, 13:30 ZP/M-48/17 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania po-dwórka przy ulicach Dwernickiego 29A, Siennickiej 36A i Paca 50 w Warsza-wie
25.09.2017, 13:30 ZP/M-49/17 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania po-dwórka przy ulicy Dwernickiego 23A i Paca 46 w Warszawie.
22.09.2017, 12:00 ZP/M-46/17 Doposażenie w instalację gazu ziemnego budynku przy ul. Chłopickiego 6a w Warszawie
05.09.2017, 10:00 ZP/M-28/17. Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Admini-stracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2018 i 2019.
04.09.2017, 13:00 ZP/M-45/17 konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV i SAT w 2018 r. i 2019 r. budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe
31.08.2017, 10:00 ZP/M-43/17. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – solarnych lamp parkowych LED na osiedlu Gocław w Warszawie.
31.08.2017, 11.00 ZP/M-44/17 opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – solarnych lamp ulicznych LED i dogruntowych opraw oświetleniowych LED z zasilaniem solarnym na osiedlu Siennicka 36 i 36A w Warszawie
24.08.2017, 10:00 ZP/M-41/17Obsługę serw.-konser.przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między bud. a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepompowni w zasobach adm. przez ZGN Pld m.st. Warszawy na terenie AN 1iAN 7
24.08.2017, 11:30 ZP/M-40/17. Dostawa 24 skrytek depozytora kluczy wraz z montażem.
22.08.2017, 13:00 ZP/M-38/17 wykonanie projektu remontu dachu Domu Kultury PROM zlokalizowa-nego przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie
11.08.2017, 10:00 ZP/M-33/17. Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwację automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowa-nych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2018 r.
10.08.2017, 11:30 ZP/M-29/17 obsługę serwisowo-konserwacyjną przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepompowni w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie AN 1 i 7
07.08.2017, 11:00 ZP/M-17/17 Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV i SAT w 2018 i w 2019 roku w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Połu-dnie
04.08.2017, 10:00 ZP/M-37/17 Usługa polegająca na utrzymaniu czystości (w tym mycia) powierzchni polipropylenowej boiska oraz otwieranie i zamykanie obiektu przy ul. Majdańskiej.
03.08.2017, 12:00 ZP/M-24/17. Konserwacja systemu sygnal. alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji, kons.wentylatorów dachowych, monitor.sygnałów otrzymywanych z systemu sygn. pożaru,przekazy.alarmu do PSP, kons. ppoż ul. Meissnera 5,7,9,11,13w1207 i 2018r
10.07.2017, 10:00 ZP/US/5/17 ochrona budynków i przyległych do nich terenów na terenie Osiedla Meissnera 5,7,9,11,13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
10.07.2017, 10:00 ZP/US/6/17 ochronę budynków, mienia, terenów przyległych do nich oraz parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
10.07.2017, 10:00 ZP/US/7/17 Dozór i ochrona fizyczna terenu i budynków nieruchomości położonej przy ul. Dudziarskiej 40, 40a i 40b.
29.06.2017, 10:00 ZP/M-21/17. wykonanie przeprowadzki (na czas remontu) z budynku przy ul. Wąwolnickiej 3 do budynku przy ul. Mycielskiego 20, oraz (po zakończeniu remontu) z budynku przy ul. Mycielskiego 20 do budynku przy ul. Wąwolnickiej 3.
23.06.2017, 14:00 ZP/M-16/17. Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji oraz dezodoryzacji w budynkach i pustostanach administr.przez ZGN Praga-Południe z likwidacją szkodników nietypowych np. gniazd os,szerszeni,siedlisk szczurów w 2018 i 2019 r.
22.06.2017, 10:00 ZP/M-18/17. Wykonanie przeprowadzki (na czas remontu) z budynku przy ul. Wąwolnickiej 3 do budynku przy ul. Mycielskiego 20, oraz (po zakończeniu remontu) z budynku przy ul. Mycielskiego 20 do budynku przy ul. Wąwolnickiej 3.
12.06.2017, 13.00 „Wywóz odpadów komunalnych ciekłych z nieruchomości admini-strowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 6 i nr 7. ” Nr postępowania: ZP/M-15/17
08.06.2017, 10:00 ZP/M-14/17 Wykonanie dokumentacji projektowej mającej na celu dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku zlokalizowanego przy ul. Mycielskiego 20 w Warszawie
09.05.2017, 10:00 ZP/M-13/17 Dostawa 23 sztuk komputerów Lenovo Tiny in One M710q , 23 sztuk monitorów ThinkCentre Tiny – in – One 24 oraz 1 sztuki laptopa Lenovo T460 dla Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Praga Południe m.st Warszawy.
08.05.2017, 10:00 ZP/M-11/17 Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej oraz baz w systemie IBM Domino wraz z migracją danych z istniejących systemów i aplikacji.
08.05.2017, 10:00 ZP/M-12/17 Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku zlokalizowanego przy ul. Makowskiej 99 w Warszawie administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa.
25.04.2017, 10:00 ZP/M-10/17. Zakup usług wsparcia do oprogramowania IBM Domino, IBM Connections oraz IBM Same-time wraz z dostępem do wszystkich funkcjonalności w środowisku chmurowym w opcji S1.
24.04.2017, 10:00 ZP/M-9/17 Świadczenie usług w zakresie przeprowadzek z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy do wskazanych lokali według zlecenia w obrębie m.st. Warszawy
12.04.2017, 10:00 ZP/M-8/17. Utrzymanie czystości, w tym mycia powierzchni polipropylenowej boiska oraz otwieranie i zamykanie obiektu przy ul. Majdańskiej.
11.04.2017, 10:00 ZP/M-7/17. Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 r,
11.04.2017, 12:00 ZP/M-6/17 Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 r.
30.03.2017, 10:00 ZP/US/1/17 Ochrona budynków i przyległych do nich terenów na terenie Osiedla Meissnera 5,7,9,11,13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 r.
30.03.2017, 11.00 ZP/US/2/17 Ochrona fizyczna budynku i terenu położonego przy ul. Dudziarskiej (Nr 40, 40a, 40b) administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 roku.
21.02.2017, 10:00 ZP/M-5/17 Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2017 r.
14.02.2017, 10:00 ZP/M-2/17. Wykonanie audytu energetycznego i na jego podstawie wyk. dokumentacji proj-koszt.doposażenia bud.w inst.c.o., c.w.u. z cyrkul., przygotow. pomiesz.dla potrzeb węzł ciepl.oraz technologii i elektryki węzła ciepln.-budynek ul. Podskarbińska 6.
10.02.2017, 13:00 ZP/M-4/17. Dostawę telefonów CISCO dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
01.02.2017, 10:00 ZP/M-1/17 Sukcesywnej dostawy artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2017 r.
28.12.2016, 9.00 ZP/M-34/16 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
24.11.2016, 11:00 ZP/M-29/16 świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w 2017 r. w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1
23.11.2016, 10:00 ZP/US/3/16 ochronę fizyczną budynku i terenu położonego przy ul. Dudziarskiej (Nr 40, 40a, 40b) administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Połu-dnie m.st. Warszawy w 2017 roku
22.11.2016, 10:00 ZP/M-33/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
18.11.2016, 11:00 ZP/US-1/16 ochronę budynków i przyległych do nich terenów na terenie Osiedla Me-issnera 5,7,9,11,13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017
18.11.2016, 11:00 ZP/US/2/16 ochronę budynków, mienia, terenów oraz przyległych do nich parkingów administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. War-szawy - siedziby ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 roku
16.11.2016, 11.00 ZP/M-28/16 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie odbierania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
14.11.2016, 14:00 ZP/M-31/16. Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów przy ul. Grochowskiej 270, Łukiskiej 29 oraz Placu Szembeka 1A.
14.11.2016, 10:00 ZP/M-32/16. Remont instalacji przeciwpożarowej dla Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim.
09.11.2016, 10:00 ZP/M-30/16. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu oraz wykonywanie czynności związanych z warunkami pracy