Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych na okres do 10 lat z terminem składania ofert do dnia 5.08.2013 r.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego U-1 usytuowanego przy Placu Szembeka przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii

Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274, stanowisko nr 39 ( tel.  22 338 04 39)

Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2013 r. o godz. 16.00.