Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych na okres do 10 lat z terminem składania ofert do dnia 13.01.2014 r.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego U-4 usytuowanego przy ul. Grochowskiej 215 przeznaczeniem na prowadzenie działalność usługową. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274, stanowisko nr 21 ( tel.  22 338 04 21)

Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2014 r. o godz. 16.00.