Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych na okres do 10 lat z terminem składania ofert do dnia 29.09.2014 r.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego U-2 usytuowanego w parku Skaryszewskim oraz U-1 przy ul. Stanisława Augusta 81 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. 

Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, stanowisko nr 21 ( tel.  22 443 54 19).

Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2014 r. o godz. 16.00.