UWAGA: Wszystkie pytania i pisma w postepowaniu należy kierować na adres:
 
Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21. 
 
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl. 
 
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 

ZP/LE/U/16/17. Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli inst. elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowyc, garażach,boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 1

Numer postępowania: 
ZP/LE/U/16/17.
LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

zaprasza do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej:

ZP/LE/U/16/17. Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli inst. elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowyc, garażach,boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 1
Uwagi: 
Planowane otwarcie licytacji elektronicznej 20.03.2017 r. godz. 10:00. Zamknięcie licytacji 20.03.2017r godz 10:15.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój 21) lub pobrać ze strony internetowej:

http://www.zgnpragapld.waw.pl/przetarg

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pokój nr 1).

Termin składania wniosków: 
09.03.2017 - 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 
10.03.2017 - 11:00
Osoby uprawnione do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Mariola Matusik
Informacje w zakresie formalno-prawnym SIWZ: 
Mariola Matusik
Faks: 
-
E-mail: 
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl