UWAGA: Wszystkie pytania i pisma w postepowaniu należy kierować na adres:
 
Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21. 
 
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl. 
 
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 

ZP/LE/U/36/17 wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielk

Numer postępowania: 
ZP/LE/U/36/17
LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

zaprasza do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej:

ZP/LE/U/36/17 wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielk
Uwagi: 
Planowane otwarcie licytacji elektronicznej 17.07.2017 r. godz: 12:00 Zamknięcie licytacji elektronicznej 17.07.2017 r. godz: 12:15

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój 21) lub pobrać ze strony internetowej:

http://www.zgnpragapld.waw.pl/przetarg

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pokój nr 1).

Termin składania wniosków: 
04.07.2017 - 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 
04.07.2017 - 12:00
Osoby uprawnione do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Monika Gołębiewska
Informacje w zakresie formalno-prawnym SIWZ: 
Monika Gołębiewska
Faks: 
-
E-mail: 
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl