UWAGA: Wszystkie pytania i pisma w postepowaniu należy kierować na adres:
 
Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21. 
 
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl. 
 
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 

ZP/PN/Rb/38/17 Przygotowanie lokali mieszkalnych celem opróżnienia budynków Lubelska 30/32, Grochowska 354, Rybna 24, Rybna 28, Wawerska 19 przeznaczonych do rewitalizacji w ramach projektu „Zintegrowany Program rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 r

Numer postępowania: 
ZP/PN/Rb/38/17
OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym:

ZP/PN/Rb/38/17 Przygotowanie lokali mieszkalnych celem opróżnienia budynków Lubelska 30/32, Grochowska 354, Rybna 24, Rybna 28, Wawerska 19 przeznaczonych do rewitalizacji w ramach projektu „Zintegrowany Program rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 r

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój 21) lub pobrać ze strony internetowej:

http://www.zgnpragapld.waw.pl/przetarg

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pokój nr 1).

Termin składania ofert upływa : 
28.06.2017 - 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 
28.06.2017 - 11:00
Osoby uprawnione do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Monika Gołębiewska
Informacje w zakresie formalno-prawnym SIWZ: 
Monika Gołębiewska
Faks: 
-
E-mail: 
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl