UWAGA: Wszystkie pytania i pisma w postepowaniu należy kierować na adres:
 
Zespół Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pokój nr 21. 
 
e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl. 
 
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 

ZP/PN/U/3/17. Wykonanie koncepcji oraz wielobranż.dok.proj.-kosztorys.z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę 5 budynków administrowanych przez ZGN w DzielnicyPraga-Południe: część 1: Grochowska 354, Drewnicka 2A; część 2:ul. Rybna 8, Rybna 10, Mińska 30.

Numer postępowania: 
ZP/PN/U/3/17.
OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym:

ZP/PN/U/3/17. Wykonanie koncepcji oraz wielobranż.dok.proj.-kosztorys.z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę 5 budynków administrowanych przez ZGN w DzielnicyPraga-Południe: część 1: Grochowska 354, Drewnicka 2A; część 2:ul. Rybna 8, Rybna 10, Mińska 30.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój 21) lub pobrać ze strony internetowej:

http://www.zgnpragapld.waw.pl/przetarg

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pokój nr 1).

Termin składania ofert upływa : 
08.03.2017 - 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 
08.03.2017 - 13:00
Osoby uprawnione do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Mariola Matusik
Informacje w zakresie formalno-prawnym SIWZ: 
Mariola Matusik
Faks: 
-
E-mail: 
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl