Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Postępowania ustawowe - Przetargi nieograniczone

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu lub na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status
ZP/PN/Rb/15/18.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr: 30/1, 60, 65 i 46 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/17/18Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/20/18Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawnikówUsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/13/18Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 r.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/14/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Pułtuskiej 13, ul. Pułtuskiej 18 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/10/18Wykonanie dokumentacji projektowych: 1. przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej w drodze osiedlowej wzdłuż budynku Dwernickiego 29A i Siennickiej 36 A w Warszawie oraz 2. budowy oświetlenia LED terenu w rejonie budynków Dwernickiego 27, 29, 29 A, Siennickiej 36A i Paca 50 w Warszawie.UsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/Rb/12/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 26 w Warszawie.Roboty budowlanePO OTWARCIU
ZP/PN/Rb/11/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie.Roboty budowlanePO OTWARCIU