Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Postępowania ustawowe - Przetargi nieograniczone

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu lub na adres e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status
ZP/PN/U/54/18wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w WarszawieRoboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/53/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w Warszawie”UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/52/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 50 w Warszawie.UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/49/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na usługowe” Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/50/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/Rb/46/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamionkowskiej 49 i ul. Modrzewiowej 7 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/39/18.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie"UsługiPRZED OTWARCIEM
ZP/PN/U/47/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 w Warszawie.UsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/U/48/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Międzyborskiej 91 w Warszawie.UsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/Rb/44/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Międzyborskiej 91 i ul. Karczewskiej 31 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlanePO OTWARCIU
ZP/PN/Rb/33/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie"Roboty budowlanePO OTWARCIU
ZP/PN/U/21/18Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. WarszawyUsługiPO OTWARCIU
ZP/PN/U/20/18Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawnikówUsługiPO OTWARCIU