Budowa altany smietnikowej

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości wspólnych przy ul. Grochowskiej 277, Grochowskiej 279 oraz przy ul. Stanisława Augusta 24 poszukują wykonawcy wspólnej altany śmietnikowej na wyznaczonym gruncie, pomiędzy w/w budynkami.

Zamówienie obejmuje:

1.    Przygotowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego altany   

śmietnikowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2.    Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w pełnym zakresie realizacji.

3.    Dostawę wszystkich elementów niezbędnych do budowy, funkcjonowania i eksploatacji obiektu.

4.    Wykonania robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych.

5.    Wykonanie robót budowlanych ziemnych

W ramach przedmiotu umowy zawartej pomiędzy poszczególnymi zarządami wspólnot, wykonawca zobowiązany jest (o ile przepisy prawa będą tego wymagały) do:

1.    Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej altany śmietnikowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

2.    Uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i wymaganych pozwoleń.

3.    Występowania w imieniu zamawiającego przed organami administracji publicznej, we wszystkich sprawach dotyczących realizacji inwestycji.

W tym celu zamawiający wyposażą wykonawcę w stosowne pełnomocnictwa.

 

Altana śmietnikowa powinna być wykonana z cegły (nie klinkierowej) lub/i z lekkiej konstrukcji wykonanej z siatki lub/i blachy.

Powierzchnia altany śmietnikowej to 18m2 z podziałem wewnętrznym na trzy odrębne boksy śmietnikowe dla każdej z nieruchomości z możliwością dalszej rozbudowy altany o kolejne boksy.

Altana śmietnikowa powinna mieć zabudowane 2/3 powierzchni ścian (część dolna) a w 1/3 (część górna) powinna być ażurowa (siatka druciana lub właściwie ułożona cegła z prześwitami ułatwiającymi cyrkulację powietrza wewnątrz altany).

 

Oferty pisemne można składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa ul. Walewska 4, pokój Nr 1 (Kancelaria) w godzinach pracy zakładu (8.00 – 16.00), drogą elektroniczną na adres: altany@zgnpragapld.pl a także w poszczególnych Administracjach Nieruchomości ZGN (wykaz adresowy jednostek ZGN             na stronie internetowej: www.zgnpragapld.waw.pl).

,