Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1.   Korespondencję należy składać w Kancelarii Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy lub w Sekretariatach Administracji Nieruchomości w godzinach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa

2.   Dane kontaktowe:

1)   Kancelaria Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy przy ul. Walewskiej 4  (pokój numer 1):
                   (22) 27 73 082/083

2)   Administracja Nieruchomości Nr 1
ul. Niekłańska 35a, 03-924 Warszawa
Sekretariat: (22) 27 73 105,
POK:          (22) 27 73 120

3)   Administracja Nieruchomości Nr 5
ul. Siennicka 44, 04-393 Warszawa
Sekretariat: (22) 27 73 150/153,
POK:          (22) 27 73 151

4)   Administracja Nieruchomości Nr 6
ul. Sulejowska 45, 04-129 Warszawa
Sekretariat: (22) 27 73 200,
POK:          (22) 27 73 236

5)   Administracja Nieruchomości Nr 7
ul. Hetmańska 25, 04-305 Warszawa
Sekretariat: (22) 27 73 250,
POK:          (22) 27 73 287

 

3.   W sprawach skarg i wniosków, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (22) 27 73 011,  przyjmują:

1)     Dyrektor w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00,

2)     Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00.

3)     Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00.