Wspólnota Mieszkaniowa Brazylijska 11A - wykonawca opracowania dokumentacji odtworzeniowej

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Brazylijskiej 11A w Warszawie poszukuje wykonawcy opracowania dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) nieruchomości przy ul. Brazylijskiej 11A.
W szczególności:
1. Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną:
a) plan zagospodarowania terenu z elementami małej architektury,
b) opis techniczny zawierający podstawowe dane architektoniczno, konstrukcyjne
i instalacyjne wraz z wyliczeniem powierzchni użytkowej budynku (powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych + użytkowych + pomieszczeń przynależnych),
c) rzuty poziome wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem istniejących w danym pomieszczeniu kominów wentylacyjnych, dymowych i gazowych oraz urządzeń gazowych (kuchenki, kotły gazowe itp.),
d) przekroje pionowe budynku,
e) elewacje budynku (fotografie lub rysunki).

2. Inwentaryzację instalacji elektrycznych (opis, zaznaczenie na rzutach poziomych
i kopii mapy zasadniczej):
a) przyłącze kablowe,
b) tablica główna i piętrowe,
c) liczniki elektryczne.

3. Inwentaryzację instalacji sanitarnych (opis, zaznaczenie na rzutach poziomych i kopii mapy zasadniczej):
a) przyłącze wod.-kan.,
b) przyłącze gazowe,
c) przyłącze c.o. i węzły cieplne,
d) wewnętrzne instalacje wod.-kan., gaz. i c.o.
e) Inwentaryzacja instalacji sanitarnych na rzutach poziomych budynku.

Dodatkowe informacje poprzez e-mail: techniczny@igzn.pl"