Wspólnota Mieszkaniowa Rębkowska 14 - konkurs ofert

"Wspólnota Nieruchomości przy ul. Rębkowskiej 14, ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia Wspólnoty Mieszkaniowej  (dawna pralnia). Zakres robót: demontaż starego wyposażenia pralni wraz z utylizacją materiału; uzupełnienie/szpachlowanie ścian i sufitu; gruntowanie ścian i sufitu wraz z ich dwukrotnym pomalowaniem farbą o wysokiej ścieralności (farba biała połysk); wykonanie wylewki samopoziomującej oraz pokrycie podłoża środkiem zabezpieczającym przed zabrudzeniami.
Oferta powinna wskazywać:
1. cenę brutto wykonania robót wraz z materiałami (specyfikacja materiałów);
2. cenę brutto wykonania robót bez materiałów;
3. przewidywany termin wykonania prac;
4. okres udzielanej gwarancji na prace remontowe.
 
W celu otrzymania szczegółowych informacji oraz dokonania oceny stanu technicznego pomieszczenia prosimy o kontakt do dnia 15 lipca 2015 r. pod numerem telefonu 603-689-119.
Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2015 r. "