Zasady funkcjonowania

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o przepisy:

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U.2016.446 z późn. zm.] 

• ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy [Dz. U.2015.1438]

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U.2016.1870]

• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U.2016.902 z późn. zm.]

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [Dz.U.2016.23 z późn. zm.]