ZP/PN/RB/12/16. Opracowanie audytu energetycznego budynku i wyk. dokumentacji proj.,doposaż. w instalację c.o., c.w.u.,doposaż. w inst. gazu dla potrzeb kotłowni, adaptację komórek na kotł.gaz.,montaż urządzeń kotł.gaz.,wymianę inst. wod-kan-Jarocińska 15

Numer postępowania: 
ZP/PN/RB/12/16
OGŁOSZENIE O ORGANIZACJI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa,

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym:

ZP/PN/RB/12/16. Opracowanie audytu energetycznego budynku i wyk. dokumentacji proj.,doposaż. w instalację c.o., c.w.u.,doposaż. w inst. gazu dla potrzeb kotłowni, adaptację komórek na kotł.gaz.,montaż urządzeń kotł.gaz.,wymianę inst. wod-kan-Jarocińska 15

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój 21) lub pobrać ze strony internetowej:

http://www.zgnpragapld.waw.pl/przetarg

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pokój nr 1).

Termin składania ofert upływa : 
04.04.2016 - 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 
04.04.2016 - 11:00
Osoby uprawnione do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Mariola Matusik
Informacje w zakresie formalno-prawnym SIWZ: 
Mariola Matusik
Faks: 
(0 22) 300-35-30
E-mail: 
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl