Dzierżawa terenu - wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013r.

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Suchodolska 6 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren dz. ew. nr 29/6, obręb 3-05-02, KW WA6M/00407556/4 grunt o pow. 172 m2 zabudowany garażami
ul. Zbaraska 12 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 44 obręb 3-05-01 KW WA6M/00396435/9 23,40 m2
ul. Osowska 32 0,01 zł/m2 + 23% VAT dz.ew.nr 135/1 obręb 3-04-10 KW WA6M/00188560/3 106,00 m2
ul. Zaliwskiego 19 0,01 zł/m2 + 23 %VAT dz.ew.nr 104, obręb 3-04-13 KW WA6M/00394715/2 142,50 m2
ul. Kordeckiego 22 0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT dz.ew.nr 114, obręb 3-04-13 KW WA6M/00181042/7 15,75 m2
ul. Grochowska 322 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 71, obręb 3-02-06, KW WA6M/00205588/1 17,50 m2
ul. Argentyńska 5/7 4,25 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 43/3, obręb 3-01-16, KW WA6M/00455960/0 grunt o pow. 18,75 m2 zabudowany garażem oraz grunt o pow. 20,25, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Argentyńska 5/7 4,25 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 43/5, obręb 3-01-16, KW WA6M/00455957/6 grunt o pow. 18,75 m2 zabudowany garażem oraz grunt o pow. 21,25, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Argentyńska 5/ 4,25 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 43/5, obręb 3-01-16, KW WA6M/00455957/6 grunt o pow. 18,75 m2 zabudowany garażem oraz grunt o pow. 21,25, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Argentyńska 5/7 4,25 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 43/1, obręb 3-01-16, KW WA6M/00336706/2 grunt o pow. 18,75 m2 zabudowany garażem oraz grunt o pow. 21,25, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)

Archiwum

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Francuska 16 0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT 0,10 zł/m² zajętego gruntu pod pojemniki na śmieci + VAT dz. ew. nr 26, obręb 3-01-09 (KW WA6M/192616) 120,00 m2
ul. Francuska 38 0,01 zł/m2 + 23 %VAT dz. ew. nr 120, obręb 3-01-04, KW WA6M/00232100/5 470,25 m2
ul. Grochowska 287 0,10 zł/m2 miesięcznie +23% VAT dz. ew. nr 34/3 obręb 3-05-31 (KW WA6M/003445483/9 9 m2
ul. Dwernickiego 27 0,10 zł/m2 miesięcznie +23% VAT dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5) 19,95 m2
ul. Dwernickiego 29 a 0,10 zł/m2 miesięcznie +23% VAT dz. ew. nr 40 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00396905/5) 19,95 m2
ul. Rębkowska 9 0,30 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 6/9, obręb 3-04-06, KW WA6M/00504731/5 172,40 m2
ul. Grochowska 309/317D 0,10 zł/m2 miesięcznie +23% VAT dz. ew. nr 16 obręb 3-05-31 (KW WA6M/00324534/8) 26 m2
ul. Podskarbińska 8A 0,10 zł/m2 miesięcznie +23% VAT dz. ew. nr 49 obręb 3-04-01 (KW WA6M/00350777/4 26,78 m2
ul. Rębkowska 9 0,30 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 6/9, obręb 3-04-06, KW WA6M/00504731/5 172,40 m2
ul. Dobrowoja 10 3,76 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 69/2, obręb 3-05-01, KW WA6M/00174045/6 11,50 m2