Dzierżawa terenu - wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013r.

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Szaserów 57 (wykaz nr 81/2017) 6,07 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 92, obręb 3-04-10, KW WA6M/00188693/4 15 m2
ul. Targowa 12 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 2/3, obręb 3-02-01, KW WA6M/00472736/6 14,75 m2
ul. Zwycięzców 49 (przed lokalem użytkowym U-1 oraz z boku pawilonu handlowego przy lokalu U-1) 16,00 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 96/1, obręb 3-01-10, KW WA6M/00423513/9 14,08 m2 oraz 18,90 m2
ul. Szaserów 57 (wykaz nr 78/2017) 6,07 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 92, obręb 3-04-10, KW WA6M/00188693/4 15 m2
ul. Berezyńska 34 0,01 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 102, obręb 3-01-04, KW WA6M/00216985/4 616,06 m2
ul. Cyraneczki 1 0,10 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 70, obręb 3-05-02, KW WA6M/00395364/3 5,41 m2
ul. Zwycięzców 49 (przed lokalem użytkowym U-3 oraz z boku pawilonu handlowego) 16,00 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 96/1, obręb 3-01-10, KW WA6M/00423513/9 20 m2
Paryska 25 12,00 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 217 obręb 3-01-12 KW WA6M/00336314/7 544 m2
ul. Grenadierów 32 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 81/1 oraz 87 cz., obręb 3-05-03, KW WA6M/00123021/0,KW WA6M/00423240/4 grunt o pow. 20 m2 zabudowany garażem oraz grunt o pow. 19,17 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Łotewska 1 4,25 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 23/4, obręb 3-01-03, KW WA6M/00468672/8 20 m2

Archiwum

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Komorska 55 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 55, obręb 3-05-08, KW WA6M/00372244/9 36 m2
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 24-34 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00386584/5, KW WA6M/00396899/9, KW WA6M/00396130/1, KW WA6M/00396131/8, KW WA6M/00396132/5, KW WA6M/00396133/2, KW WA6M/00396134/9, KW WA6M/00396135/6, KW WA6M/00396136/3, KW WA6M/00396702/2, KW WA6M/00396705/3, KW WA6M/00423016/5 grunt o pow. 208 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 35-45 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396706/4, KW WA6M/00396703/9, KW WA6M/00396707/7, KW WA6M/00396708/4, KW WA6M/00396709/1, KW WA6M/00396710/1, KW WA6M/00396711/8, KW WA6M/00396712/5, KW WA6M/00396713/2, KW WA6M/00396704/6, KW WA6M/00396714/9, KW WA6M/00423016/5 grunt o pow. 205 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 46-56 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396715/6, KW WA6M/00396716/3, KW WA6M/00396717/0, KW WA6M/00396718/7, KW WA6M/00396719/4, KW WA6M/00396720/4, KW WA6M/00396721/1, KW WA6M/00396722/8, KW WA6M/00396723/5, KW WA6M/00396724/2, KW WA6M/00396725/9, KW WA6M/00423016/5, grunt o pow. 212 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 57-67 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396726/6, KW WA6M/00396727/3, KW WA6M/00396728/0, KW WA6M/00396729/7, KW WA6M/00396730/7, KW WA6M/00396731/4, KW WA6M/00396732/1, KW WA6M/00396733/8, KW WA6M/00396734/5, KW WA6M/00396735/2, KW WA6M/00396736/9, KW WA6M/00423016/5, grunt o pow. 208 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 68-78 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396737/6, KW WA6M/00396738/3, KW WA6M/00396739/0, KW WA6M/00396740/0, KW WA6M/00396741/7, KW WA6M/00396742/4, KW WA6M/00396743/1, KW WA6M/00396744/8, KW WA6M/00396745/5, KW WA6M/00396746/2, KW WA6M/00396747/9, KW WA6M/00423016/5, grunt o pow. 206 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 79-89 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396748/6, KW WA6M/00396749/3, KW WA6M/00396750/3, KW WA6M/00396751/0, KW WA6M/00396752/7, KW WA6M/00396753/4, KW WA6M/00396754/1, KW WA6M/00396755/8, KW WA6M/00396756/5, KW WA6M/00396897/5, KW WA6M/00396898/2, KW WA6M/00423016/5, grunt o pow. 208 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 21/1-21/5 cz. oraz 90, obręb 3-02-11, KW WA6M/00423018/9, KW WA6M/00423020/6, KW WA6M/00423019/6, KW WA6M/00423017/2, KW WA6M/00423016/5, KW WA6M/00396900/0, grunt o pow. 117 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 103,45 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. J. Dwernickiego 23c 1,21 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 46, obręb 3-04-02, KW WA6M/00335174/6 0,55 m2
ul. St. Augusta 30 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 35/2, obręb 3-05-32, KW WA6M/00408355/2 54 m2