Dzierżawa terenu - wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013r.

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Sygietyńskiego 3 5,86 zł/m2 + 23% VAT (opaska) oraz 0,30 zł/m2 + 23% VAT (zieleń) dz. ew. nr 53/6 obręb 3-05-11 KW WA6M/00306146/6 26,00 m2 (4,00 m2 opaska budynku oraz 22,00 m2 teren zielony)
ul. Chrzanowskiego 8A 1,80 zł/m2 miesięcznie + 23%VAT dz. ew. nr 20 KW WA6M/00158675/3 obręb 3-02-11 16 m2
ul. St. Augusta 30 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 35/2, obręb 3-05-32, KW WA6M/00408355/2 18 m2
ul. St. Augusta 22/24 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 21/8, obręb 3-05-32, KW WA6M/00407872/5 200,00 m2
ul. St. Augusta 14/16 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 21/8 obręb 3-05-32 KW WA6M/00407872/5 154 m2
ul. Waszyngtona 18/20 4,25 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem dz. ew. nr 14, obręb 3-01-05, KW WA6M/00316242/5 grunt o pow. 19 m2
ul. Pokucka 5/7 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem 4,88 zł/m2 + 23 % VAT- teren pod magazyn dz. ew. nr 47, obręb 3-04-14, KW WA6M/00335461/5 grunt o pow. 50 m2 (25 m2 pod garaż i 25 m2 pod magazyn)
ul. Paryska 3 0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT Część dz. ew. Nr 20, obręb 3-01-15, KW WA6M/00192657/1 270,00 m2
ul. Zwycięzców 33 0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + 23% VAT 0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT dz. ew. Nr 153 i Nr 155 obręb 3-01-09 KW WA6M/00228272/0 149,00 m2
ul. Paryska 11/15 1,20 zł za 1m2 + VAT dz. ew. nr 4/9, obręb 3-01-15, KW WA6M/00323061/4 10,23 m2

Archiwum

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Dobrowoja 8 0,01 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 69/3, obręb 3-05-01, KW WA6M/00212976/0 220,00 m2
ul. Grochowska 114 5,00 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 143, obręb 3-04-13, KW WA6M/00285856/5 16 m2
ul. Kubańska 1 4,25 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 36/1, obręb 3-01-13, KW WA6M/00149525/1 20 m2
ul. Osiecka 60/62 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 25/5, 25/6, 25/7, obręb 3-05-09, KW WA6M/00351902/7, KW WA6M/00351899/2, KW WA6M/00351898/5 64 m2
ul. Wiatraczna 25/27 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 23, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386570/4 95,25 m2
ul. Kordeckiego 75A 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa dz. ew. nr 47/2 i 47/6 cz., obręb 3-04-08, KW WA6M/00121828/3 grunt o pow. 20,00 m2 zabudowany garażem oraz grunt o pow. 32,60 m2 stanowiący drogę dojazdową
ul. Komorska 55 ul. Grochowska 129 2,00 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT dz. ew. nr 52/3 i dz. ew. nr 55 obręb 3-05-08 KW WA6M/00441071/0 KW WA6M00372244/9 478 m2
al. Stanów Zjednoczonych 35 0,10 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 144, obręb 3-01-14, KW WA6M/00155825/9 11,08 m2
ul. St. Augusta 32 0,10zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 34/3 obręb 3-05-31 27,00 m2
ul. Stanisława Augusta 3 21,92 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT dz. ew. nr 51 dz. ew. nr 55 obręb 3-05-32 KW WA6M/00408337/0 KW WA6M00323035/3 20 m2