Dzierżawa terenu - wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013r.

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 21/1-21/5 cz. oraz 90, obręb 3-02-11, KW WA6M/00423018/9, KW WA6M/00423020/6, KW WA6M/00423019/6, KW WA6M/00423017/2, KW WA6M/00423016/5, KW WA6M/00396900/0, grunt o pow. 117 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 103,45 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 79-89 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396748/6, KW WA6M/00396749/3, KW WA6M/00396750/3, KW WA6M/00396751/0, KW WA6M/00396752/7, KW WA6M/00396753/4, KW WA6M/00396754/1, KW WA6M/00396755/8, KW WA6M/00396756/5, KW WA6M/00396897/5, KW WA6M/00396898/2, KW WA6M/00423016/5, grunt o pow. 208 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 68-78 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396737/6, KW WA6M/00396738/3, KW WA6M/00396739/0, KW WA6M/00396740/0, KW WA6M/00396741/7, KW WA6M/00396742/4, KW WA6M/00396743/1, KW WA6M/00396744/8, KW WA6M/00396745/5, KW WA6M/00396746/2, KW WA6M/00396747/9, KW WA6M/00423016/5, grunt o pow. 206 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 57-67 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396726/6, KW WA6M/00396727/3, KW WA6M/00396728/0, KW WA6M/00396729/7, KW WA6M/00396730/7, KW WA6M/00396731/4, KW WA6M/00396732/1, KW WA6M/00396733/8, KW WA6M/00396734/5, KW WA6M/00396735/2, KW WA6M/00396736/9, KW WA6M/00423016/5, grunt o pow. 208 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 46-56 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396715/6, KW WA6M/00396716/3, KW WA6M/00396717/0, KW WA6M/00396718/7, KW WA6M/00396719/4, KW WA6M/00396720/4, KW WA6M/00396721/1, KW WA6M/00396722/8, KW WA6M/00396723/5, KW WA6M/00396724/2, KW WA6M/00396725/9, KW WA6M/00423016/5, grunt o pow. 212 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 35-45 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00396706/4, KW WA6M/00396703/9, KW WA6M/00396707/7, KW WA6M/00396708/4, KW WA6M/00396709/1, KW WA6M/00396710/1, KW WA6M/00396711/8, KW WA6M/00396712/5, KW WA6M/00396713/2, KW WA6M/00396704/6, KW WA6M/00396714/9, KW WA6M/00423016/5 grunt o pow. 205 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Chrzanowskiego 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 24-34 oraz 21/5 cz., obręb 3-02-11, KW WA6M/00386584/5, KW WA6M/00396899/9, KW WA6M/00396130/1, KW WA6M/00396131/8, KW WA6M/00396132/5, KW WA6M/00396133/2, KW WA6M/00396134/9, KW WA6M/00396135/6, KW WA6M/00396136/3, KW WA6M/00396702/2, KW WA6M/00396705/3, KW WA6M/00423016/5 grunt o pow. 208 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 227,59 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Komorska 55 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 55, obręb 3-05-08, KW WA6M/00372244/9 36 m2
ul. St. Augusta 30 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 35/2, obręb 3-05-32, KW WA6M/00408355/2 54 m2
ul. Komorska 55 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 55, obręb 3-05-08, KW WA6M/00372244/9 137,13 m2

Archiwum

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Kordeckiego 22 0,10 zł/m2 grunt pod altanę śmietnikową + 23% VAT dz.ew.nr 114, obręb 3-04-13 KW WA6M/00181042/7 15,75 m2
ul. Osowska 32 0,01 zł/m2 + 23% VAT dz.ew.nr 135/1 obręb 3-04-10 KW WA6M/00188560/3 106,00 m2
ul. Zaliwskiego 19 0,01 zł/m2 + 23 %VAT dz.ew.nr 104, obręb 3-04-13 KW WA6M/00394715/2 142,50 m2
ul. Grochowska 289 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 34/3, obręb 3-05-31, KW WA6M/00445483/9 grunt o pow. 133 m2 zabudowany garażami
ul. Wzorcowa 26 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 75, obręb 3-05-11, KW WA6M/00396147/3 grunt o pow. 18 m2 zabudowany garażem
ul. Rozłucka 10a 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 75 obręb 3-05-11 KW WA6M/00396147/3 160,60 m2
Al. Waszyngtona 18/20 4,25 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 14 obręb 3-01-05 KW WA6M/00316242/5 739 m2
ul. Grochowska 299 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 34/7, obręb 3-05-31, KW WA6M/00445483/9 54 m2
ul. Darłowska 5a 3,34 zł/m2 + 23 % VAT - grunt zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- grunt stanowiący dojazd do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 162, obręb 3-05-13, KW WA6M/00126480/6 19,50 m2 – grunt zabudowany garażem; 17,50 m2 –grunt stanowiący pole manewrowe
ul. Darłowska 5a 3,34 zł/m2 + 23 % VAT - grunt zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- grunt stanowiący dojazd do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 161, obręb 3-05-13, KW WA6M/00126480/6 18,70 m2 – grunt zabudowany garażem; 17,30 m2 –grunt stanowiący pole manewrowe