Dzierżawa terenu - wykaz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.05.2013r.

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Kordeckiego 75A 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa dz. ew. nr 47/2 i 47/6 cz., obręb 3-04-08, KW WA6M/00121828/3 grunt o pow. 20,00 m2 zabudowany garażem oraz grunt o pow. 32,60 m2 stanowiący drogę dojazdową
ul. Kirasjerów 10 1,80 zł za 1m2 + VAT dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/5 12 m2
ul. Osiecka 60/62 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 25/5, 25/6, 25/7, obręb 3-05-09, KW WA6M/00351902/7, KW WA6M/00351899/2, KW WA6M/00351898/5 64 m2
ul. Grochowska 114 5,00 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 143, obręb 3-04-13, KW WA6M/00285856/5 16 m2
ul. St. Augusta 32 0,10zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 34/3 obręb 3-05-31 27,00 m2
ul. St. Augusta 34 0,10 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 34/3 obręb 3-05-31 27 m2
ul. Paca 43 0,30 zł/m2 + 23% VAT / miesiąc dz. ew. nr 6/8, obręb 3-04-06 KW WA6M/00316990/3 100,00 m2
ul. Grochowska 131 0,10 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. nr 13 obręb 3-05-08 KW WA6M/00316993/4 23,00 m2
ul. Igańska 3 0,10 zł/m2 + 23% VAT dz. ew. 172 obręb 3-05-13 KW WA6M/00157878/9 39,20
ul. Wiatraczna 25/27 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 23, obręb 3-04-02, KW WA6M/00386570/4 95,25 m2

Archiwum

Adres Czynsz dzierżawny - minimalny Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia do przekazania
ul. Szaserów 67 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 60/7, obręb 3-04-10, KW WA6M/00148223/7 39,30 m2
ul. Styrska 53 3,34 zł/m2 + 23 % VAT- teren zabudowany garażem; 1,12 zł/m2 + 23 % VAT- droga dojazdowa (teren manewrowy do obsługi garażu) dz. ew. nr 92/6 obręb 3-04-16, KW WA6M/00324554/4 grunt o pow. 144,3 m2 zabudowany garażami oraz grunt o pow. 433,81 m2, stanowiący drogę dojazdową do garażu (teren manewrowy do obsługi garażu)
ul. Grochowska 280 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 61, obręb 3-02-07, KW WA6M/00441327/0 19,60 m2
ul. Kirasjerów 8 0,10 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 24/5, obręb 3-05-03 KW WA6M/00395263/5 12,00 m2 dla WM Waszyngtona 136
ul. Genewska 7 0,30 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT dz. ew. nr 90 obręb 3-01-15 KW WA6M/00277321/7 630 m2
ul. Wał Miedzeszyński 868 0,05 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 4, obręb 3-01-07, KW WA6M/00317001/1 941,50 m2
ul. Grochowska 114 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 143, obręb 3-04-13, KW WA6M/00285856/5 67,5 m2
ul. Grochowska 116 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 140/1, obręb 3-04-13, KW WA6M/00185503/5 55,6 m2
ul. Kirasjerów 6/8 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 24/5 i 75, obręb 3-05-03, KW WA6M/00395263/5, KW WA6M/00122999/9 38 m2
ul. Kamionkowska 52 3,34 zł/m2 + 23 % VAT dz. ew. nr 60/1, obręb 3-02-07, KW WA6M/00441327/0 18,00 m2